De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de tweede e-conferentie over het thema ‘Maak werk van werkdruk’. De bijna 90 deelnemers gingen online in gesprek over de resultaten en aanbevelingen uit de analyse. Ook dachten ze binnen het werkdruknetwerk na over vervolgstappen die de sector kan zetten. Want samen kunnen we meer bereiken in de aanpak van werkdruk.

Inzicht in de manier waarop medewerkers werkdruk beleven, is een belangrijke eerste stap naar een aanpak. Daarom heeft SoFoKleS onderzoek gedaan naar de werkdrukbeleving in het wo aan de hand van het Job Demands-Resources model (JD-R model). Volgens dit model is het belangrijk niet alleen te kijken naar de stressoren voor werkdruk, maar ook naar de energiebronnen in iemands werk. Met data uit de WERKmonitor 2019 is onderzocht wat de stressoren zijn voor medewerkers in het wo, wat hun energiebronnen zijn en in welke mate ze werkdruk ervaren.

Stressoren en energiebronnen

De ervaren werkdruk blijkt het hoogst onder wetenschappelijk personeel met een vast dienstverband, medewerkers met een universitaire opleiding en medewerkers met een grote aanstellingsomvang (36 uur of meer). De ervaren regeldruk is op universiteiten iets minder dan de werkdruk. Formulieren en systemen invullen (43%) en voldoen aan de regels en verplichtingen van de organisatie (41%) worden het vaakst genoemd als oorzaken van regeldruk.

Wat geeft wo-medewerkers energie in hun werk? 91% is (zeer) tevreden over de mate van zelfstandigheid. Ook is een ruime meerderheid (zeer) tevreden over de samenwerking met collega’s. Verder zijn medewerkers positief over hun bekwaamheid en expertise. 50 tot 60% van de medewerkers ervaart steun van de direct leidinggevende bij de eigen ontwikkeling.

Aanbevelingen

Tijdens een e-conferentie op 19 mei presenteerde SoFoKleS de uitkomsten van de analyse en de aanbevelingen voor universiteiten en de sector op het gebied van werkdruk, regeldruk en energiebronnen. Van deze bijeenkomst is een visueel verslag gemaakt:

visueel verslag van de E Conferentie

De aanbevelingen bij het onderzoek bieden handelingsperspectieven op meerdere niveaus. Binnen het team kunnen medewerkers kijken hoe ze het werk optimaal kunnen verdelen, zodat iedereen doet waar hij of zij goed in is. Leidinggevenden kunnen afspraken maken met medewerkers over hun ontwikkeling. Autonomie van medewerkers kan verder bevorderd worden door medewerkers te betrekken bij besluitvorming en ruimte te bieden voor eigen initiatief.

Voor een universiteit en de sector als geheel is het belangrijk dat de ambities, prestatienormen en taakeisen in balans zijn met de beschikbare financiële middelen. Op sectoraal niveau helpt het ook om afspraken te maken en ervaringen uit te wisselen.

Bekijk in ons e-magazine ‘Maak werk van werkdruk’ alle uitkomsten van de analyse en de aanbevelingen.

Ervaringen vanuit het werkdruknetwerk

Om de sector te helpen ervaringen uit te wisselen, heeft SoFoKleS een online werkdruknetwerk opgestart. Al meer dan 60 deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld. Het laatste deel van de e-conferentie was bedoeld om binnen dit netwerk ervaringen te delen. Deelnemers gaven aan wat volgens hen belemmerend werkt én wat helpt in de werkcontext van de universiteit.

Wekelijks in gesprek met het netwerk

Het is duidelijk dat het thema werkdruk leeft onder de deelnemers en dat er behoefte is om hierover vaker in gesprek te gaan. Hier biedt SoFoKleS graag de gelegenheid voor. De vier weken na de conferentie (vanaf dinsdag 26 mei) is er op dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur via het aangemaakte kanaal in MS Teams de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een vraag, stelling of interessante werkdrukaanpak. Deze discussiemogelijkheid staat open voor alle deelnemers aan het werkdruknetwerk van SoFoKleS.

Hebt u zich nog niet bij het netwerk aangesloten? Meld u dan aan via het formulier in ons e-magazine.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.