SoFoKleS heeft in 2020 een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd voor het wetenschappelijk onderwijs. Hierin is de arbeidsmarkt en werken in het wo van de afgelopen 10 jaar in beeld gebracht. Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat het aantal vrouwelijke hoogleraren gestaag toeneemt, evenals medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook neemt de werkdruk toe. De gemiddelde aanstellingsomvang blijft echter stabiel, met gemiddeld 0,8 fte voor ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) en een aanstellingsomvang van 0,9 fte voor wetenschappelijk personeel (WP).

Sterke stijging werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de universitaire sector steeg de afgelopen tien jaar aanzienlijk. Elk jaar is er zowel in fte als in het totaal aantal werkzame personen een stijging te zien. Het groeipercentage neemt ook elk jaar verder toe. Dit heeft onder andere te maken met een groeiend aantal studenten dat studeert aan een Nederlandse universiteit. Corona heeft hier een extra impuls aan gegeven, zo blijkt uit de grote toename van het aantal studenten vorig jaar. Ondanks de werkgelegenheidsontwikkeling is de afgelopen 10 jaar de verdeling van het aantal fte over de functiecategorieën nagenoeg gelijk gebleven.

Basis voor nieuw beleid

De nieuwe arbeidsmarktanalyse schetst een beeld van belangrijke ontwikkelingen voor de Nederlandse universitaire arbeidsmarkt. De analyse biedt een basis voor de inhoudelijke programmering van de Kamer WO van SoFoKleS. Daarnaast biedt de arbeidsmarktanalyse sociale partners, landelijke en regionale beleidsmakers en universiteiten inzichten die helpen bij het formuleren van beleid.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.