Do’s voor een sessie Functieperspectief:

  • Vorm een voorbereidingsgroep bestaande uit een of meer medewerkers uit de functiegroep, een of meer leidinggevenden en hr. Zo peilt u de behoefte voor deze sessie en creëert u draagvlak.
  • Informeer medewerkers, hun leidinggevenden en hr over de sessie Functieperspectief. Benadruk dat de sessie laagdrempelig, positief en vrijwillig is. Voor een situatie waarin medewerkers gedwongen ‘meegenomen moeten worden’ is de aanpak niet geschikt. Een persoonlijke uitnodiging werkt het beste.
  • Gebruik het format voor het plan van aanpak in de voorbereidingsfase naar een sessie Functieperspectief.
  • Benadruk dat het een werk- en dialoogsessie is; het gesprek staat centraal!
  • Geef medewerkers tijdens de sessie voldoende tijd om kernactiviteiten in hun functie te formuleren en in gesprek te gaan.
  • Maak één verzameloverzicht van hoe de deelnemers verwachten dat de kernactiviteiten in de functie zich gaan ontwikkelen (groeien, krimpen, gelijk blijven of verdwijnen). Laat deelnemers het ontstane totaalbeeld beschrijven: Waar komt meer nadruk op in de functie en waar minder? Wat betekent dit voor de functie? En wat betekent dit voor de medewerker, leidinggevende en hr-professional?
  • Laat elke deelnemer aan het einde van de sessie opschrijven welk inzicht uit de sessie hij of zij meeneemt en wat de eigen vervolgstap is.
  • Geef een vorm van follow-up aan de sessie Functieperspectief (laat het niet iets eenmaligs zijn).

Don’ts bij een sessie Functieperspectief:

  • Ervan uitgaan dat iedereen met een obp-functie hier dezelfde invulling aan geeft. ‘Dé obp-functie’ bestaat niet, bijvoorbeeld dé functie van secretaresse of medewerker bibliotheek. Het kan zijn dat er activiteiten besproken worden die niet helemaal op de activiteiten van één medewerker van toepassing zijn. Dan is het zinvol om deelnemers met elkaar te laten meedenken. Iedere ondersteunende medewerker werkt vanuit het vertrekpunt van haar of zijn eigen functie.
  • De uitkomst van de sessie al voor ogen hebben. Het gaat om het gesprek! Dat je als persoon in staat bent om met de veranderingen mee te gaan of te besluiten tot een koerswijziging en zodoende fijn aan het werk kunt blijven. Er is geen goed of fout: we kunnen immers niet in de toekomst kijken.

Bekijk alle instructies en materialen over Functieperspectief.

SoFoKleS helpt u graag op weg met uw eerste sessie Functieperspectief

Op 7 april 2022 organiseerde SoFoKleS een online Meet & Greet voor hr-professionals die sessies Functieperspectief willen of gaan organiseren. Zij hebben verkend wat een sessie Functieperspectief inhoudt en een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak. Wilt u ook hulp of advies om een goede start te kunnen maken? Of wilt u weten hoe ver andere universiteiten zijn met het organiseren van sessies Functieperspectief? Neem gerust contact met ons op via info@sofokles.nl.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.