Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Voor het onderzoek is Essanhaji op zoek naar universiteitsmedewerkers uit met name (historisch) ondervertegenwoordigde groepen, in termen van ‘geslacht’, genderidentiteit, etniciteit, beperking, seksuele oriëntatie en nationaliteit. Verder dient u, om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, op het moment van deelname onder contract staan bij een Nederlandse universiteit. Bent u niet meer in dienst bij een Nederlandse universiteit, maar heeft u de laatste 5 jaar wel onder contract gestaan bij een Nederlandse universiteit? Dan bent u ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Wat komt er aan bod in de interviews?

In het onderzoek wordt gevraagd naar ervaringen op het gebied van sociale onveiligheid. Denk hierbij aan microagressies, uitsluiting, pestgedrag, wetenschappelijke sabotage en seksueel of fysiek wangedrag. Aan bod komen:

  • welke vormen van sociale onveiligheid u ervaart;
  • welke vormen u al dan niet rapporteert;
  • wat u als belemmerende en faciliterende factoren ervaart in het rapporteren hierover.

Doel van het onderzoek

Het doel is om in algemene lijnen de ervaren sociale onveiligheid van (historisch) ondervertegenwoordigde groepen in kaart te brengen. Deze kennis is cruciaal om een eerste aanzet te doen tot het (her)vormen van het beleid en de praktijk rondom sociale onveiligheid, zodat universiteiten een veilige, inclusieve werkplek kunnen bieden. Beschouw het een collectieve aanklacht!

Praktisch: hoe werkt deelname en hoeveel tijd kost het?

De interviews vinden online via Zoom of, in overleg, face-to-face plaats conform de actuele covid-19-maatregelen. Een interview duurt minimaal één uur en maximaal 2,5 uur. U ontvangt voorafgaand aan het interview een consentformulier. Met ondertekening hiervan geeft u toestemming om (anoniem) deel te nemen aan het onderzoek. Na het interview krijgt u als deelnemer als eerste de onderzoeksresultaten om te controleren of de geschreven tekst recht doet aan uw ervaringen.

Aanmelden voor anonieme deelname

De interviews vinden plaats van 1 februari t/m 30 april. Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Of heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u een verkennend kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan contact op met onderzoeker Zakia Essanhaji (z.essanhaji@vu.nl).

Delen van de oproep wordt gewaardeerd.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.