#2 Werken aan meer diversiteit en inclusiviteit in de werkomgeving

Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in organisaties. Ook universiteiten zetten zich meer in voor een diverse en inclusieve werkomgeving. In de praktijk blijkt dat soms nog lastig, het kost tijd om vaste patronen en structuren te doorbreken en tot een cultuurverandering te komen. In deze podcast gaan we in gesprek met hoogleraar en Chief Diversity Officer Evangelia Demerouti en universitair docent Wiebren Jansen. Wanneer is de universiteit als werkgever inclusief? Gaat de verandering snel genoeg? Zo niet, welke impuls is er nodig? En kun je eigenlijk te veel diversiteit hebben in een organisatie?

Beluister direct de podcast op Spotify

 

Deze onderwerpen komen in de podcast aan bod

Wat is diversiteit en inclusiviteit?

De podcast begint met een gesprek over wat diversiteit en inclusiviteit precies is en waarom het belangrijk is. De gastsprekers geven aan dat diversiteit gaat over de mate van verschillen in een groep. Inclusiviteit gaat meer over het gevoel van erbij horen. Vooral dat gevoel draagt bij aan het welzijn van de medewerkers. Daarnaast kun je met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit scheve verhoudingen herstellen en zorgen voor een eerlijkere verdeling en vertegenwoordiging van verschillende groepen in alle lagen van de organisatie.

Hoe werken universiteiten aan verandering?

Als diversity officer van de TU/e is Evangelia een echte spin in het web. Zij coördineert en bedenkt het beleid en stimuleert de juiste mensen om het beleid tot uitvoering te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de veranderingen positief zijn voor iedereen. Maar de verandering gaat niet vanzelf, en soms zijn er maatregelen nodig gericht op bepaalde groepen. Dit kan variëren van vacatures uitzetten onder bepaalde doelgroepen tot dwang in de vorm van quota. De TU/e voert nu beleid om meer vrouwen aan te nemen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Deze keuze heeft er echter wel voor gezorgd dat nu de discussie wordt gevoerd over diversiteit en inclusiviteit.

Tips voor een inclusieve organisatie

Om de universiteit nog inclusiever te maken, zet de TU/e op dit moment vooral in op goede onboardingprocessen en goed leiderschap. Want leidinggevenden zorgen ervoor dat de verschillende perspectieven in een team elkaar aanvullen. Een sluitende businesscase blijkt niet altijd voldoende om collega’s ervan te overtuigen dat verandering nodig is om divers en inclusief te zijn. Wil je weten waarom niet? Luister dan nu de tweede aflevering van de podcast Hete hangijzers!

Over de gastsprekers

Evengelia Demerouti is hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie en Chief Diversity Officer bij de TU/e. Zij onderzoekt hoe organisaties gezond en gemotiveerd aan het werk blijven en coördineert het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Wil je meer weten over het vacaturebeleid van de TU/e, dan raden wij je aan om de podcast Voorkeursbeleid voor vrouwen op de arbeidsmarkt van het College voor de Rechten van de Mens te luisteren.

Wiebren Jansen is universitair docent bij de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt wat organisaties kunnen doen om diverser en inclusiever te worden. Hij is daarnaast ook betrokken bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor, waarmee organisaties zicht krijgen op hoe zij ervoor staan qua diversiteit en inclusiviteit.

Podcastreeks Hete hangijzers

Dit is de tweede aflevering van de podcastreeks ‘Hete hangijzers: brandende kwesties op de academische arbeidsmarkt’. In deze reeks voedt SoFoKleS de dialoog over actuele onderwerpen. Beluister ook de eerste aflevering, over de scheve werk-privébalans van vrouwen in de universitaire sector.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.