In het inventariserend onderzoek heeft SoFoKleS in kaart gebracht hoe de onderwijskwalificatiesystemen in het wo, hbo en voortgezet onderwijs formeel zijn geregeld. Ook is onderzocht of docenten met een BKO een vrijstelling krijgen als ze in het hbo of voortgezet onderwijs gaan werken. Om dit te achterhalen, heeft SoFoKleS gesprekken gevoerd met verantwoordelijken in de betrokken sectoren en een enquête gehouden op de academische lerarenopleidingen.

Met een BKO overstappen naar het hbo

Tijdens de gesprekken is niet gebleken dat de huidige situatie tot problemen leidt. Er zijn al mogelijkheden voor vrijstelling en versnelling, zij het informeel en op basis van individuele portfolio’s. Het spreekt voor zich dat lesgeven in de ene onderwijssector fundamenteel anders is dan in de andere. Er moeten nog wel wat stappen gezet worden voordat de BKO breder erkend wordt in de onderwijssector. Voor het hbo lijken er meer mogelijkheden te zijn dan voor het voortgezet onderwijs. Daarom zal SoFoKleS zich in het vervolg van dit project vooral focussen op een formele vrijstelling voor wo-docenten met BKO die overstappen naar het hbo.

Vervolgstappen

In de rapportage zijn enkele ideeën te vinden voor vervolgstappen die SoFoKleS kan zetten samen met de onderwijssector. SoFoKleS gaat naar aanleiding van de rapportage de thematiek bespreken in het verband van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL).

Benieuwd naar de inventarisatie?

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.