De coronapandemie heeft grote invloed op de manier waarop we werken. Zo heeft het bepaalde ontwikkelingen versneld en zijn er nieuwe ontwikkelingen geïntroduceerd. Denk aan hybride werken: het combineren van fysiek on-campus werken met online samenwerken, bijvoorbeeld vanuit huis. Deze hybride combinatie van fysiek en digitaal werken vraagt om passende afspraken en een overkoepelende visie. Om de sector hierin te ondersteunen heeft SoFoKleS in opdracht van de cao-tafel Nederlandse Universiteiten onderzoek gedaan naar hybride werken in het wo. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

Het onderzoek ‘Hybride werken in het wo’ schetst een beeld van werken na de coronapandemie, als de meeste mensen gevaccineerd zijn en iedereen weer on-campus kan werken. Veel collega’s zullen dan een deel van het werk online willen blijven uitvoeren, vanuit huis of een andere locatie. Daarmee zal hybride werken straks voor veel teams de nieuwe modus worden. De cao-tafel Nederlandse Universiteiten wil de sector daarbij ondersteunen, zoals ook te lezen is in het onderhandelaarsakkoord cao NU 2021.

Randvoorwaarden voor hybride werken

Welke kansen en uitdagingen brengt deze nieuwe realiteit met zich mee? En hoe kan hybride werken gefaciliteerd worden? Het doel van het onderzoek is om de belangrijkste randvoorwaarden uit te werken waarmee hybride werken in het wo op een gezonde, fijne en effectieve wijze kan worden ingericht. Niet iedereen zal hybride kunnen of willen werken. Er is ook geen pakket maatregelen dat voor iedereen dé oplossing zal bieden. Hybride werken vraagt dus om ruimte voor individueel maatwerk, met aandacht voor de verschillende wensen en mogelijkheden van werkenden in het wo.

Weloverwogen keuze

Hybride werken is niet iets dat ons overkomt. Het is een keuze die gemaakt kan worden als de coronamaatregelen eenmaal zijn opgeheven. Dit onderzoek gaat er dan ook vanuit dat hybride werken op een gecontroleerde weloverwogen wijze wordt ingevoerd, zodat het de kwaliteit en effectiviteit van het primaire proces niet ondermijnt maar juist verder versterkt. De volgende uitgangspunten staan daarbij centraal:

1) Welzijn van medewerkers

  • Fysiek: werk is optimaal afgestemd op gezondheid, vaardigheden en persoonlijke situatie.
  • Mentaal: een optimale werk-privé balans, met autonomie, regelruimte en weerbaarheid.
  • Inzetbaarheid: werken biedt duurzame ontwikkeling, kennisdeling en carrièreperspectief.

2) Succes van de organisatie

  • Aantrekkelijke werkplek: huisvesting en ict-middelen om met plezier samen te werken
  • Effectief kwaliteit leveren: betekenisvol werk, dat zowel van kwaliteit is als effectief is
  • Medewerker-betrokkenheid: betrokken medewerkers met een gedeelde missie en visie

Meer weten over hybride werken in het wo?

Benieuwd naar het gehele onderzoek?

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.