SoFoKleS blijft het praktijknetwerk ‘Verder met de banenafspraak’ in 2020 en 2021 ondersteunen. In dit praktijknetwerk wisselen universiteiten en kennisinstellingen ervaringen en kennis uit over invulling van de banenafspraak. Het praktijknetwerk is een van de manieren waarop SoFoKleS universiteiten ondersteunt bij de opgave banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ervaringen uitwisselen

Het praktijknetwerk ‘Verder met de Banenafspraak’ is de opvolger van het praktijknetwerk ‘Van Participatiewet naar inclusief HR-beleid’, dat op zijn beurt weer een vervolg was op het praktijknetwerk ‘Maak werk van de Participatiewet’. Met deze netwerken voorzag de Kamer WO in de behoefte van universiteiten en onderzoekinstellingen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Universiteiten zien de toegevoegde waarde van het praktijknetwerk vanwege de uitwisseling van ervaringen en de toegang tot kennis en de interpretatie van regelgeving.

Blijvende urgentie

De behoefte aan kennisuitwisseling is blijvend en het praktijknetwerk voorziet daar in. De deelnemers waarderen het netwerk positief en door de quotumwet blijft het urgent om banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom komt er opnieuw een vervolg van het praktijknetwerk.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.