Loopbaanadvies

Deze nieuwsbrief gaat over het thema loopbaanadvies. SoFoKleS voerde in de periode voor corona verschillende activiteiten uit rond het thema loopbaanadvies. Zo kwam er een evaluatie van het gebruik van loopbaanadvies aan universiteiten en van het programma van eisen voor een professioneel loopbaanadvies. Die evaluatie leidde tot een geactualiseerde handreiking voor een professioneel loopbaanadvies. Ook ondersteunde SoFoKleS de start van een (leer)netwerk loopbaanadvies. Door corona verandert de arbeidsmarkt. Dit onderstreept het belang van loopbaanadvies en een open gesprek over de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt.

Cao-afspraak om het belang te onderstrepen

handenIn de cao Nederlandse Universiteiten (NU) zijn diverse afspraken gemaakt over het maken van plannen voor de eigen ontwikkeling en loopbaan (o.a. artikel 6.5 en 6.11). Ook in de nieuwe cao blijft dit onverminderd belangrijk. Cao-partijen willen in artikel 6.11 de nadruk gaan leggen op het vinden van de balans voor de obp-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Het is belangrijk dat medewerkers goede ondersteuning krijgen bij de uitvoering daarvan, onder meer in de vorm van loopbaanadvies.

Evaluatie loopbaanadvies

schrijvende handVorig jaar publiceerde SoFoKleS een evaluatie over het gebruik van loopbaanadvies aan universiteiten en het gebruik van het programma van eisen voor professioneel loopbaanadvies. In de evaluatie is ook nagegaan wat universiteiten nodig hebben om het gebruik en de kwaliteit van loopbaanadvies verder te bevorderen. Er is onder meer behoefte aan een netwerk van loopbaanadviseurs en hr- verantwoordelijken voor loopbaanadvies. Benieuwd naar alle bevindingen?
Lees de evaluatie hier

Handreiking voor een professioneel loopbaanadvies

schrijvende handenHoe staat de inrichting van loopbaanadvies ervoor bij uw universiteit? Op basis van de evaluatie is een geactualiseerde handreiking voor een professioneel loopbaanadvies opgesteld. De handreiking is een checklist voor universiteiten om de kwaliteit van het loopbaanadvies onder de loep te nemen en bevat suggesties en tips. De handreiking is bedoeld voor loopbaanadviseurs en hr-verantwoordelijken die loopbaanadviestrajecten faciliteren of verzorgen voor medewerkers.
Lees meer op de projectpagina

Start netwerk loopbaanadvies

twee vrouwen kijken op beeldschermVanwege de behoefte aan een loopbaanadvies netwerk, is vorig jaar het netwerk loopbaanadvies voor universiteiten gestart om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Bij de start waren 16 loopbaanprofessionals van 11 universiteiten aanwezig. SoFoKleS organiseerde de bijeenkomst samen met Rijksuniversiteit Groningen.

Bijeenkomst 1: Loopbaanportaal centraal
Deelnemers van Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen gaven een presentatie over hun loopbaanportaal. Ze lieten zien hoe universiteitsmedewerkers dat kunnen gebruiken om met hun eigen loopbaan en ontwikkeling aan de slag te gaan. Ze gingen daarbij ook in op het proces van ontwikkelen, bouwen en onderhouden van het portaal. Zo heeft Universiteit Leiden een ‘PhD careerportal’ ontwikkeld ter ondersteuning van haar trainingsprogramma voor PhD’s.
Lees meer op de projectpagina

Bijeenkomst 2: Aan de slag met een methodiek
Tijdens de bijeenkomst verzorgde loopbaanexpert Heidi Jansen een workshop over haar boek ‘de loopbaantrechter’. De loopbaantrechter is een methodiek om duidelijk te krijgen wat de best passende volgende loopbaanstap is. De methodiek is gericht op stapsgewijs richting bepalen, arbeidsmarktonderzoek doen en een zoekprofiel en plan maken. In deze bijeenkomst oefenden de deelnemers met de eerste stappen van deze methodiek: interview levensverhaal en interview wensberoepen.

Vervolg netwerk loopbaanadvies

Na de ondersteuning van SoFoKleS bij de opstart van het netwerk, gaat het netwerk loopbaanadvies zelfstandig verder. De volgende bijeenkomst is naar verwachting in het najaar van 2020 en wordt georganiseerd door Universiteit Twente en Universiteit Leiden. Bent u geïnteresseerd in het netwerk loopbaanadvies, neem dan contact op met Janneke de Sousa, Universiteit Twente, r.e.m.desousa@utwente.nl.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.