De RisicoRadar, ook wel bekend als de rugradar, is ontwikkeld door verschillende arbeidsmarktfondsen voor de zorgsector. Ook SoFoKleS heeft er financieel aan bijgedragen. De RisicoRadar is een gratis tool voor medewerkers in de universitaire medische centra, de algemene ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg die niet-cliëntgebonden taken verrichten. Denk daarbij aan mensen die werken bij de technische dienst, in de logistiek, het restaurant, of achter de balie. De tool maakt inzichtelijk in hoeverre zij het risico lopen om overbelast te raken.

Hoe werkt de RisicoRadar?

De RisicoRadar is een vragenlijst met vragen over werkzaamheden die fysieke belasting veroorzaken. Denk aan tillen, duwen, trekken, reiken of dragen. Aan de hand van de landelijk afgesproken Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting kunt u met de RisicoRadar checken of een bepaalde activiteit meer risico geeft op overbelasting. Ook wordt duidelijk waar medewerkers knelpunten ervaren en of deze knelpunten wel of niet urgent zijn.

Als medewerker van het umc kunt u zelf uw werkzaamheden checken op overbelasting. Bent u leidinggevende of hr-professional, dan kunt u de vragenlijst per mail laten sturen naar een team of een groep collega’s die u zelf hebt geselecteerd. Na de uiterste invuldatum ziet u hoeveel medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld en wat de resultaten zijn. De resultaten worden getoond in een grafiek en een tabel. Zo ziet u in een oogopslag of er sprake is van fysieke overbelasting en bij welke werkzaamheden dat het geval is.

 

Als de RisicoRadar is ingevuld, ontvangt u naast de resultaten ook een mooi en eenvoudig overzicht van de verbeterpunten. Zo kunt u het risico op fysieke overbelasting verkleinen. Met het formulier ‘Aktieblok’ kunt u elk knelpunt concreet aanpakken.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.