Twee teams van de afdeling Academic Services van Tilburg University zijn gestart met de pilot Samen op ontwikkelingstour. Met deze pilot ervaren medewerkers hoe ze binnen hun team in gesprek kunnen gaan over hun ontwikkeling en loopbaan. Ook u kunt meedoen met een team.

Teamcoaching

Eind januari begon de pilot met een coachingsessie voor de leidinggevenden, een MT-lid en HR-medewerkers. In deze sessie ging het over teamcoaching, waarbij de achterliggende theorie aan bod kwam en er vooral met elkaar werd geoefend. Een van de belangrijkste aspecten van teamcoaching is het creëren van gezamenlijk eigenaarschap in het team. Daarmee gaan de teams aan de slag in de eerste dialoogsessie. Daarna bespreekt het team de uitkomsten van de teamdialoog met het MT. De teams zijn enthousiast en gaan de komende periode verder met de stappen uit de pilotaanpak.

Dialoog in teamverband

Voor je persoonlijke ontwikkeling als professional helpt het als je daarover samen met de collega’s uit je team het gesprek voert. Met de pilot Samen op ontwikkelingstour biedt SoFoKleS een gespreksstarter voor teams. De aanpak van SoFoKleS vergemakkelijkt en stimuleert de dialoog over ontwikkeling en loopbaan tussen medewerkers en leidinggevenden. De dialoog in teamverband staat centraal.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.