Postdocs zijn gemiddeld 21 maanden bij Nederlandse universiteiten in dienst. Dat betekent dat een grote groep postdocs elk jaar vanuit de universiteit de arbeidsmarkt op stroomt. Om de specialistische kennis en vaardigheden goed toe te kunnen passen in een baan buiten de universiteit, blijkt het van groot belang dat postdocs transferable skills opdoen. Dat zijn vaardigheden die je in bijna elke baan nodig hebt, zoals sociale en digitale vaardigheden. Door die vaardigheden al aan de universiteit te ontwikkelen, komen postdocs makkelijker aan een nieuwe baan en kunnen zij hun expertise beter inzetten.

Onderzoek

Onderzoeksbureau Panteia heeft op verzoek van de cao-tafel Nederlandse Universiteiten al in 2019 onderzocht waar postdocs over het algemeen een baan vinden als zij de universiteit hebben verlaten. Vervolgens heeft de cao-tafel aan Panteia gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de vaardigheden die in deze banen worden gevraagd, aansluiten op de vaardigheden waar postdocs over beschikken.

Zo toont het onderzoek ‘Transferable skills van postdocs’ van Panteia welke vaardigheden postdocs nog kunnen verbeteren om goed toegerust te zijn voor een baan buiten de universiteit. Er wordt al veel ondersteuning geboden aan postdocs, bijvoorbeeld via loopbaancentra waar onder andere aan transferable skills wordt gewerkt. Met dit rapport kan deze ondersteuning verder worden verbeterd.

Uitkomsten

Ongeveer twee-derde van de postdocs vindt binnen twee maanden na uitstroom een nieuwe baan buiten het WO. Vooral de expertise, het probleemoplossend vermogen en de kwantitatieve analysevaardigheden van de postdocs lijken goed aan te sluiten bij de wensen van werkgevers. Tegelijkertijd is er bij werkgevers behoefte aan algemene vaardigheden, zoals samenwerken, flexibiliteit en marktgerichtheid. Panteia onderstreept ook het belang van initiatieven gericht op het opdoen van interdisciplinaire samenwerking, maatschappelijke impact en loopbaanbegeleiding. Door postdocs in de gelegenheid te stellen deze vaardigheden eigen te maken, wordt de overgang naar andere sectoren voor postdocs verbeterd.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.