De toename in het werk dat mensen in het wo verzetten, kan worden verklaard door een intensivering van werk, een toegenomen efficiency en productiviteit. Maar ook door een toegenomen werkdruk en een langere werkweek met meer overuren.

Werkgelegenheid blijft de komende jaren stijgen

Ook voor de periode 2021-2026 wordt een verdere toename van de werkgelegenheid verwacht, van 52.000 fte in 2020 tot bijna 60.000 in 2026. De uitdaging is om het werk zo te organiseren dat de intensivering en uitstroom wordt beperkt en de duurzame inzetbaarheid wordt vergroot.

Vacatures steeds lastiger vervulbaar

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat het steeds lastiger wordt om bepaalde vacatures in de toekomst te vervullen. Door de uitstroom te beperken, kan een deel van de vervangingsvraag worden voorkomen. Bijvoorbeeld door meer carrièreperspectief te bieden en de medewerkers duurzamer inzetbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor de intensivering van werk, overwerk en inclusiviteit.

80 procent zeer tevreden over samenwerking

Tachtig procent van de medewerkers in het wo geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de samenwerking met collega’s. Het is belangrijk om deze bron van energie te waarborgen in de toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding en onderlinge steun in de context van hybride werken, waarbij de fysieke aanwezigheid op de campus niet meer vanzelfsprekend is. Volgens een derde van de medewerkers is de missie en visie van de organisatie onduidelijk en een kwart van de managers vindt dat ook. Meer duidelijkheid over de missie en visie kan bijdragen aan meer betrokken medewerkers.

Download de Sectoranalyse WO 2021

De sectoranalyse heeft tot doel inzicht te bieden in de meerjarige opgave van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken in de universitaire sector. In de sectoranalyse kun je nog veel meer informatie vinden over bijvoorbeeld werkdruk, in- en uitstroom, energiebronnen en ziekteverzuim.

Bekijk de Sectoranalyse WO 2021

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.