Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid in umc’s

Een vitale zorgsector vraagt om vitale medewerkers en organisaties. De sociale partners (vakbonden en werkgevers) zetten zich via SoFoKleS samen in voor een werkomgeving waar zorgmedewerkers en leidinggevenden vitaal en gezond kunnen werken. Met diverse projecten stimuleert en ondersteunt SoFoKleS umc’s en hun medewerkers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De projecten lopen tot maart 2024 en worden uitgevoerd met subsidie uit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt inzet en kost tijd. Maar het levert ook energie en tijd op. De projecten van SoFoKleS bevorderen dat iedere zorgmedewerker:

  • werk en privé in balans kan brengen;
  • zich gewaardeerd en gesteund voelt;
  • perspectief heeft op ontwikkeling en doorgroei.

De projecten duurzame inzetbaarheid zijn gebaseerd op knelpunten die voortkwamen uit de sectoranalyse. Lees meer over de sectoranalyse onderaan deze pagina.

Wilt u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Vind de activiteit die bij u past:

Werkt u binnen een umc?

Ga naar activiteiten voor alle umc-medewerkers en/of teams

Werkt u als planner binnen een umc?

Ga naar activiteiten voor umc-planners

Werkt u als hr-medewerker of leidinggevende binnen een umc?

Ga naar activiteiten voor hr-medewerkers en leidinggevenden

Activiteiten voor alle medewerkers en/of teams

Heeft u vragen over het groeiperspectief in een baan, of over hoe u voor een goede werk-privébalans zorgt? Wilt u intervisievaardigheden leren? Of heeft u persoonlijk advies nodig over uw financiële situatie? SoFoKleS doet onderzoek en biedt diverse activiteiten kosteloos aan voor umc-medewerkers en teams om antwoord te vinden op dit soort vragen. Lees hieronder wat het beste bij u past en meld u aan.

Persoonlijk financieel advies

Deelname aan een generatie- of RVU-regeling heeft financiële gevolgen. Ook grote veranderingen in iemands leven, zoals het verlies van een partner, kunnen impact hebben op de persoonlijke financiële situatie. Met individuele financiële adviesgesprekken helpen we medewerkers inzicht te krijgen in hun (toekomstige) financiële situatie, zodat ze de juiste afwegingen kunnen maken.

Psychosociale nazorg

Eerdere interventieprogramma’s gaven veel inzicht in de aanpak van psychosociale nazorg voor medewerkers. We onderzoeken de ervaringen met deze interventies en delen met alle umc’s wat werkt in de psychosociale nazorg en wat niet.

Daarnaast wordt een budget beschikbaar gesteld waarmee umc’s nieuwe interventies kunnen inzetten op het gebied van nazorg voor medewerkers. Bijvoorbeeld voor individuele coachingtrajecten, of een tweedaagse intervisietraining om te leren hoe je intervisie toepast.

Coaching en intervisie

Soms loopt u tegen vraagstukken aan waarbij u extra steun nodig heeft. Individuele coaching en groepsintervisie ondersteunen in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Versterk persoonlijk leiderschap, zelfregie en uw vitaliteit met individuele coaching. Daarnaast kunnen vraagstukken als werkdruk, vitaliteit en een goede werk-privébalans ook in teamverband worden opgepakt met groepsintervisie.

SoFoKleS biedt umc-medewerkers kosteloos een coachingstraject aan en biedt de mogelijkheid om een training intervisiebegeleiding te volgen.

Activiteiten voor planners

Een gezonde werk-privébalans is een belangrijke voorwaarde om gezond en met plezier aan het werk te blijven. Bent u een planner of roosteraar binnen uw umc? Dan speelt u daar een grote rol in. SoFoKleS biedt diverse activiteiten om u in deze rol te ondersteunen.

Leer bijvoorbeeld meer over plannen en roosteren met een e-learning of post-hbo, of ga met de serious game Roosteren met het hele team aan de slag om inzicht te krijgen in het roosterproces. Lees hieronder verder over de activiteiten voor planners en meld u aan.

Leer meer over plannen en roosteren

Planners en roosteraars binnen umc’s bieden we kosteloos een opleidingsprogramma aan, zoals de e-learning Plannen in de Zorg en de post-hbo Plannen in de Zorg. Daarnaast kunnen planners van personele capaciteit binnen de Proeftuin ICM (integraal capaciteitsmanagent) onder begeleiding van een adviseur kennis uitwisselen met andere umc’s.

Serious game Roosteren

Wilt u het roosterproces op een innovatieve manier verbeteren? SoFoKleS De serious game Roosteren biedt teams hierbij een helpende hand, door op een interactieve manier meer inzicht te geven in de effecten van het roosterproces.

Activiteiten voor hr-medewerkers en leidinggevenden

Bent u bezig om het generatiebeleid in uw umc vorm te geven? Wilt u intervisie introduceren in uw werk? Of wilt u de dialoog met medewerkers aangaan over een gezonde werk-privébalans? Bekijk hieronder de diverse activiteiten voor hr-medewerkers en leidinggevenden en meld u aan.

Generatiebeleid

Elke generatie loopt tegen andere uitdagingen aan op het gebied van inzetbaarheid. Denk aan de combinatie van werk en een gezin of gezondheidsklachten bij het ouder worden. De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan meerdere regelingen ontwikkelen voor de uitdagingen waar medewerkers in verschillende levensfases tegenaan lopen. In deze regelingen kunnen zowel bestaande als nieuwe instrumenten worden opgenomen.

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Wilt u als hr-medewerker of leidinggevende de dialoog binnen uw umc stimuleren? En het gesprek rond duurzame inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende op een constructieve manier verder helpen? Of wilt u andere medewerkers ondersteunen met coaching of intervisie? SoFoKleS biedt diverse activiteiten om de dialoog tussen medewerker en leidinggevende te starten en de eigen regie en vitaliteit van medewerkers te versterken.

Werk-privébalans

Een groot deel van de medewerkers heeft thuis zorg voor kinderen en het aantal medewerkers met mantelzorgtaken groeit. Daarmee stijgt ook het aantal medewerkers dat moeite heeft om een gezonde balans te bewaren tussen zorgtaken en het werk. Binnen dit thema kunnen umc’s kennis en ervaringen uitwisselen over de manier waarop ze hiermee omgaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een kennis- en adviespunt voor medewerkers en leidinggevenden inrichten. Ook helpen we teams om dit onderwerp bespreekbaar te maken en via de dialoog in het team tot oplossingen te komen.

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid Universitair Medische Centra

In 2022 is een sectoranalyse gepubliceerd die in opdracht van SoFoKleS is uitgevoerd om vast te stellen wat er in de sector speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daaruit kwamen drie knelpunten naar voren:

  • Zware werkomstandigheden die leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten of vroegtijdige uitval
  • Beperkte autonomie en regelmogelijkheden van medewerkers
  • Disbalans tussen werk en privé

De projecten duurzame inzetbaarheid bieden elk op één of meer van deze knelpunten praktische hulp aan umc’s en medewerkers. Van generatiebeleid tot roosterontwikkeling, en van een constructieve teamdialoog tot persoonlijk financieel inzicht en psychosociale nazorg. In alle projecten gaat het om meer regie, ruimte en kansen voor medewerkers. En om leren van elkaar.

Hieronder vindt u de zes overkoepelende thema’s voor duurzame inzetbaarheid in de umc’s. Binnen deze thema’s gaan we aan de slag met verschillende projecten en activiteiten. Een samenvatting van de activiteiten per thema vindt u ook in deze digitale flyer. Die kunt u bijvoorbeeld uitprinten en ophangen op de afdeling.

Deelnemen aan activiteiten of meer informatie?

Umc’s en medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten binnen de zes thema’s. Wilt u deelnemen aan een project of heeft u vragen over een activiteit, project of regeling? Neem dan contact met ons op via sofokles@caop.nl.

Campagnetoolkit Helpende Handjes

De campagnetoolkit Helpende Handjes is ontwikkeld om te communiceren over duurzame inzetbaarheid binnen umc’s. Wilt u binnen uw umc communiceren over activiteiten voor duurzame inzetbaarheid? Download dan de campagnetoolkit Helpende Handjes. In de toolkit vindt u verschillende communicatiemiddelen zoals losse afbeeldingen, flyers en posters. Zo kunt u zelf kiezen welke kanalen en middelen u inzet voor de campagne over duurzame inzetbaarheid binnen uw umc.

Download de campagnetoolkit Helpende Handjes

Blijf op de hoogte via de themanieuwsbrief

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Wilt u meer weten over de activiteiten binnen elk project en hoe andere umc’s hiermee aan de slag gaan? Via onze themanieuwsbrief over duurzame inzetbaarheid in umc’s blijft u op de hoogte.

De projecten rond Duurzame inzetbaarheid worden mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van SZW.

logo ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.