Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid in umc’s

Een vitale zorgsector vraagt om vitale medewerkers en organisaties. De sociale partners (vakbonden en werkgevers) zetten zich via SoFoKleS samen in voor een werkomgeving waar zorgmedewerkers en leidinggevenden vitaal en gezond kunnen werken. Met diverse projecten stimuleert en ondersteunt SoFoKleS umc’s en hun medewerkers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De projecten lopen tot maart 2024 en worden uitgevoerd met subsidie uit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt inzet en kost tijd. Maar het levert ook energie en tijd op. De projecten van SoFoKleS bevorderen dat iedere zorgmedewerker:

  • werk en privé in balans kan brengen;
  • zich gewaardeerd en gesteund voelt;
  • perspectief heeft op ontwikkeling en doorgroei.

In 2022 is een sectoranalyse uitgevoerd om vast te stellen wat er in de sector speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daaruit kwamen drie knelpunten naar voren:

  • Zware werkomstandigheden die leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten of vroegtijdige uitval
  • Beperkte autonomie en regelmogelijkheden van medewerkers
  • Disbalans tussen werk en privé

De projecten duurzame inzetbaarheid bieden elk op één of meer van deze knelpunten praktische hulp aan umc’s en medewerkers. Van generatiebeleid tot roosterontwikkeling, en van een constructieve teamdialoog tot persoonlijk financieel inzicht en psychosociale nazorg. In alle projecten gaat het om meer regie, ruimte en kansen voor medewerkers. En om leren van elkaar.

Hieronder vindt u de zes overkoepelende thema’s voor duurzame inzetbaarheid in de umc’s. Binnen deze thema’s gaan we aan de slag met verschillende projecten en activiteiten. Een samenvatting van de activiteiten per thema vindt u ook in deze digitale flyer. Die kunt u bijvoorbeeld uitprinten en ophangen op de afdeling.

1. Generatiebeleid

Elke generatie loopt tegen andere uitdagingen aan op het gebied van inzetbaarheid. Denk aan de combinatie van werk en een gezin of gezondheidsklachten bij het ouder worden. De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan meerdere regelingen ontwikkelen voor de uitdagingen waar medewerkers in verschillende levensfases tegenaan lopen. In deze regelingen kunnen zowel bestaande als nieuwe instrumenten worden opgenomen.

2. Regie op het rooster

Een gezonde werk-privébalans is een belangrijke voorwaarde om gezond en met plezier aan het werk te blijven. De Serious Game Roosteren biedt teams hierbij een helpende hand, door op een interactieve manier meer inzicht te geven in de effecten van het roosterproces. Planners en roosteraars binnen umc’s bieden we kosteloos een opleidingsprogramma aan. Daarnaast kunnen planners van personele capaciteit onder begeleiding van een adviseur kennis uitwisselen met andere umc’s.

3. Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen de medewerker en leidinggevende is belangrijk. Zo wordt duidelijk wat elke medewerker persoonlijk nodig heeft. SoFoKleS stimuleert dit gesprek en helpt leidinggevenden en medewerkers op weg. Daarnaast krijgen medewerkers individuele coaching en groepsintervisie aangeboden, bijvoorbeeld over vragen rond persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit.

4. Persoonlijk financieel advies

Deelname aan een generatie- of RVU-regeling heeft financiële gevolgen voor de medewerker. Ook grote veranderingen in iemands leven, zoals het verlies van een partner, kunnen impact hebben op de persoonlijke financiële situatie. Met individuele financiële adviesgesprekken helpen we medewerkers inzicht te krijgen in hun (toekomstige) financiële situatie, zodat ze de juiste afwegingen kunnen maken.

5. Werk-privébalans

Een groot deel van de medewerkers heeft thuis zorg voor kinderen en het aantal medewerkers met mantelzorgtaken groeit. Daarmee stijgt ook het aantal medewerkers dat moeite heeft om een gezonde balans te bewaren tussen zorgtaken en het werk. Binnen dit thema kunnen umc’s kennis en ervaringen uitwisselen over de manier waarop ze hiermee omgaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een kennis- en adviespunt voor medewerkers en leidinggevenden inrichten. Ook helpen we teams om dit onderwerp bespreekbaar te maken en via de dialoog in het team tot oplossingen te komen.

 

6. Psychosociale nazorg

Eerdere interventieprogramma’s gaven veel inzicht in de aanpak van psychosociale nazorg voor medewerkers. We onderzoeken de ervaringen met deze interventies en delen met alle umc’s wat werkt in de psychosociale nazorg en wat niet. Verder wordt een budget beschikbaar gesteld waarmee umc’s nieuwe interventies kunnen inzetten op het gebied van nazorg. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor individuele coachingtrajecten en een tweedaagse intervisietraining waarin ze leren hoe ze intervisie kunnen toepassen.

Tegemoetkoming voor Regeling zware beroepen

We gaan niet alleen aan de slag met de zes thema’s, we bieden umc’s ook een tegemoetkoming aan bij de uitvoering van de Regeling zware beroepen. Deze regeling is sinds 1 november 2022 van kracht. Medewerkers in specifieke beroepen die door de jaren heen te maken hebben gehad met een hoge werkbelasting, kunnen hierdoor maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Als uw umc voormalig medewerkers een uitkering verstrekt in het kader van deze regeling, kunt u daarvoor een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Deelnemen aan activiteiten of meer informatie?

Umc’s en medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten binnen de zes thema’s. Wilt u deelnemen aan een project of heeft u vragen over een activiteit, project of regeling? Neem dan contact met ons op via sofokles@caop.nl.

Blijf op de hoogte via de themanieuwsbrief

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Wilt u meer weten over de activiteiten binnen elk project en hoe andere umc’s hiermee aan de slag gaan? Via onze themanieuwsbrief over duurzame inzetbaarheid in umc’s blijft u op de hoogte. Schrijf u hieronder in voor de themanieuwsbrief.

De projecten rond Duurzame inzetbaarheid worden mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van SZW.

logo ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.