Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in umc’s

In de sector zorg is er een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. In combinatie met het tekort aan personeel en een stijgende zorgvraag zorgt dit voor een hoge werkdruk. SoFoKleS wil er samen met NFU en de vakbonden voor zorgen dat iedereen in de umc’s gezond en vitaal kan blijven werken. Met subsidie uit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) voeren we tot 2025 diverse projecten uit rond duurzame inzetbaarheid.

In 2022 is een sectoranalyse uitgevoerd om vast te stellen wat er in de sector speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op basis van deze analyse zijn de onderstaande zes thema’s vastgesteld. Binnen deze thema’s gaan we aan de slag met verschillende projecten en activiteiten.

1.    Regie op rooster

Een gezonde werk-privébalans is een belangrijke voorwaarde om gezond en met plezier aan het werk te blijven. De Serious Game Roosteren biedt teams hierbij een helpende hand, door op een interactieve manier meer inzicht te geven in de effecten van het roosterproces. Zo kunnen de medewerkers samen met de leidinggevende zelf knelpunten aanpakken en regie houden op het rooster. Daarnaast kunnen planners van personele capaciteit onder begeleiding van een adviseur kennis uitwisselen met andere umc’s.

2.    Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen de medewerker en leidinggevende is belangrijk. Zo wordt duidelijk wat elke medewerker persoonlijk nodig heeft. SoFoKleS stimuleert dit gesprek en helpt leidinggevenden en medewerkers op weg. Daarnaast krijgen medewerkers individuele coaching en groepsintervisie aangeboden, bijvoorbeeld over vragen rond persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit.

3.    Persoonlijk financieel advies

Deelname aan een generatie- of RVU-regeling heeft financiële gevolgen voor de medewerker. Ook grote veranderingen in iemands leven, zoals het verlies van een partner, kunnen impact hebben op de persoonlijke financiële situatie. Met individuele financiële adviesgesprekken helpen we medewerkers inzicht te krijgen in hun (toekomstige) financiële situatie, zodat ze de juiste afwegingen kunnen maken.
Lees meer over het financieel adviesgesprek

4.    Mantelzorg

Het aantal medewerkers met mantelzorgtaken groeit. Daarmee stijgt ook het aantal medewerkers dat moeite heeft om een gezonde balans te bewaren tussen mantelzorgtaken en het werk. Binnen dit thema kunnen umc’s kennis en ervaringen uitwisselen over de manier waarop ze hiermee omgaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een kennis- en adviespunt voor medewerkers en leidinggevenden inrichten. Ook helpen we teams om dit onderwerp bespreekbaar te maken en via de dialoog in het team tot oplossingen te komen.

5.    Generatiebeleid

Elke generatie loopt tegen andere uitdagingen aan op het gebied van inzetbaarheid. Denk aan de combinatie van werk en een gezin of gezondheidsklachten bij het ouder worden. De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan meerdere regelingen ontwikkelen voor de uitdagingen waar medewerkers in verschillende levensfases tegenaan lopen. In deze regelingen kunnen zowel bestaande als nieuwe instrumenten worden opgenomen.

6.    Psychosociale zorg

Eerdere interventieprogramma’s gaven veel inzicht in de aanpak van psychosociale nazorg voor medewerkers. Deze inzichten worden gedeeld met alle umc’s, zodat de geleerde lessen kunnen worden meegenomen in de psychosociale nazorg. Verder wordt een budget beschikbaar gesteld waarmee umc’s nieuwe interventies kunnen inzetten op het gebied van nazorg.

Deelnemen of meer informatie?

Umc’s en medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten binnen de zes thema’s. Wilt u deelnemen aan een project of heeft u vragen over een van de projecten? Neem dan contact met ons op via sofokles@caop.nl.

Blijf op de hoogte via de themanieuwsbrief

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Wilt u meer weten over de activiteiten binnen elk project en hoe andere umc’s hiermee aan de slag gaan? Via onze themanieuwsbrief over duurzame inzetbaarheid in umc’s blijft u op de hoogte. Schrijf u hieronder in voor de themanieuwsbrief.

 

Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.