Activiteiten voor hr-medewerkers en leidinggevenden binnen umc’s

Bent u bezig om het generatiebeleid in uw umc vorm te geven? Wilt u intervisie introduceren in uw werk? Of wilt u de dialoog met medewerkers aangaan over een gezonde werk-privébalans? Bekijk hieronder de diverse activiteiten voor hr-medewerkers en leidinggevenden en meld u aan.

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Wilt u als hr-medewerker of leidinggevende de dialoog binnen uw umc stimuleren? En het gesprek rond duurzame inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende op een constructieve manier verder helpen? Of wilt u andere medewerkers ondersteunen met coaching of intervisie? SoFoKleS biedt begeleiding aan om de dialoog tussen medewerker en leidinggevende te starten en de eigen regie en vitaliteit van medewerkers te versterken.

Intervisiebegeleiding

Vraagstukken als werkdruk, vitaliteit en een goede werk-privébalans kunnen goed in teamverband worden opgepakt met groepsintervisie. SoFoKleS biedt umc-medewerkers daarom de mogelijkheid een training intervisiebegeleiding te volgen. De training is vooral handig voor teamleiders, leidinggevenden of (hr-)medewerkers met de ambitie om vraagstukken in groepsverband te begeleiden.

Ondersteuning bij nachtdiensten: Goedenacht

Een groot deel van de umc-medewerkers werkt ook in de nacht. Voor hen spelen thema’s zoals de biologische klok, slaap, voeding en roostering een nog grotere rol om gezond aan het werk te blijven. Deze thema’s komen dan ook terug in ondersteunende activiteiten en middelen die SoFoKleS biedt voor umc-medewerkers die in nachtdiensten werken, zoals de Goedenachtapp.

Creëren van een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving vormt voor iedere medewerker een voorwaarde om goed en plezierig te kunnen werken. Wilt u meer leren over het creëren van een veilige werkomgeving? SoFoKleS organiseert trainingen en masterclasses voor alle umc-medewerkers om expertise en leiderschap op sociale en psychologische veiligheid te verhogen. Daarnaast kunt u als hr-medewerker verschillende soorten ondersteuning krijgen bij het creëren van een veilige werkomgeving binnen uw umc.

Mantelzorgondersteuning

De combinatie van werk en mantelzorg kan ingewikkeld zijn, vooral omdat zorgtaken binnen mantelzorg vaak langdurig zijn. Daarom biedt SoFoKleS voor umc-medewerkers ook mantelzorgondersteuning. Als werkgever kunt u uw werknemers helpen bij het vinden van een goede balans door aandacht te geven aan mantelzorg en het belang van een goede werk-privébalans.

Impact van de overgang/hormonale klachten op het werk

In een branche waar veel vrouwen werken, zijn thema’s als overgang of andere vrouwspecifieke aandoeningen onderbelicht. Juist in deze kwetsbare levensfasen van vrouwen is het belangrijk dat mentale en fysieke vitaliteit wordt bevorderd. Dit vraagt om de werkvloer bijvoorbeeld overgangsvriendelijker te maken en zorg te dragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer.

Deze activiteit is gericht op bewustwording van de impact van de overgang/hormonale klachten op het werk en dit bespreekbaar maken in de relatie tussen werkgever en werknemer, of met collega’s. Na juni 2024 kunt u hier meer informatie vinden over webinars rond dit thema voor bestuurders, hr-professionals en leidinggevenden in umc’s.

SPP en de arbeidsmarktmonitor

De zorg is continu in beweging. Functies veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe functies bij. Voor organisaties en medewerkers is het belangrijk daar doorlopend op te anticiperen. Vaardigheden en kennis op peil houden, voorkomt verlies van inzetbaarheid. In samenwerking met de directeuren P&O van de verschillende umc’s zullen de wensen in kaart worden gebracht voor het optimaliseren van de Strategische Personeelsplanning (SPP)-cyclus. Op welke manier kan de arbeidsmarktmonitor hierbij een rol spelen? Leidinggevenden en hr-professionals worden ondersteund bij het toepassen van de arbeidsmarktmonitor ten behoeve van de SPP-cyclus en om in gesprek te gaan over de toekomst van functies met medewerkers. Ook wordt er een webinar georganiseerd voor OR en vertegenwoordigers van vakbonden over het belang van SPP.

Bekijk ook andere activiteiten voor duurzame inzetbaarheid:

Activiteiten voor alle umc-medewerkers en teams

Verder lezen op Activiteiten voor alle umc-medewerkers en teams

Activiteiten voor planners binnen umc’s

Verder lezen op Activiteiten voor planners binnen umc’s

Deelnemen aan activiteiten of meer informatie?

Umc’s en medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten voor duurzame inzetbaarheid. Wilt u deelnemen aan een project of heeft u vragen over een activiteit, project of regeling? Neem dan contact met ons op via sofokles@caop.nl.

Campagnetoolkit Helpende Handjes

De campagnetoolkit Helpende Handjes is ontwikkeld om te communiceren over duurzame inzetbaarheid binnen umc’s. Wilt u binnen uw umc communiceren over activiteiten voor duurzame inzetbaarheid? Download dan de campagnetoolkit Helpende Handjes. In de toolkit vindt u verschillende communicatiemiddelen zoals losse afbeeldingen, flyers en posters. Zo kunt u zelf kiezen welke kanalen en middelen u inzet voor de campagne over duurzame inzetbaarheid binnen uw umc.

Download de campagnetoolkit Helpende Handjes

Blijf op de hoogte via de themanieuwsbrief

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Wilt u meer weten over de activiteiten binnen elk project en hoe andere umc’s hiermee aan de slag gaan? Via onze themanieuwsbrief over duurzame inzetbaarheid in umc’s blijft u op de hoogte.

De projecten rond Duurzame inzetbaarheid worden mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van SZW.

logo ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.