Academisch leiderschap

SoFoKleS heeft de Werkgroep Academisch leiderschap opgezet voor HR-functionarissen. De werkgroep is opgezet om functionarissen samen te brengen die op universiteiten trajecten en projecten over academisch leiderschap begeleiden. Ze delen onderling kennis en ervaring, bespreken sectorbrede uitdagingen en de (verdere) ontwikkeling van academisch leiderschap.

Universiteiten

Visie op academisch leiderschap

Het beoogde doel van de werkgroep was om de visie op academisch leiderschap (in internationaal perspectief) verder te ontwikkelen en de professionaliseringsactiviteiten van academisch leiderschap in het WO te faciliteren.

Leidinggevenden in de Nederlandse academische werkomgeving houden heel wat schoteltjes draaiende. Ze richten zich inhoudelijk op onderzoek en onderwijs, maar vervullen ook de rol van manager van professionals. Daardoor hebben zij invloed op de talentontwikkeling van medewerkers, de (wetenschappelijke) resultaten van de universiteit, de professionaliteit van de werkomgeving en de strategie en richting van de universiteit. Ook hebben leidinggevenden te maken met actuele ontwikkelingen die inwerken op de dagelijkse praktijk, zoals een toegenomen werkdruk, talentbeleid en internationalisering.

Aanpak

De positie van de (academisch) leidinggevenden leidt tot het besef dat het leiderschap versterking kan gebruiken. Academisch leidinggevenden rekenen leidinggeven niet altijd direct tot hun vak en hebben weinig tijd zich aan een ontwikkeltraject te binden. Dit blijkt onder andere uit de indicaties van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom zijn SoFoKleS en de HR-functionarissen de Werkgroep Academisch leiderschap gestart met als uitgangspunten:

  • Leerzame voorbeelden uit de praktijk een podium geven;
  • Leren van elkaar;
  • Gezamenlijke stappen zetten in de verdere professionalisering van leidinggevenden;
  • Daarmee investeren in goed werkgeverschap.

Resultaten

De werkgroep heeft geleid tot onderlinge uitwisseling over:

  • Visie/visievorming op academisch leiderschap en de rol van hr daarin;
  • Professionaliseringsactiviteiten van academisch leiderschap in het WO.

Meer informatie

Vragen over dit project? Neem dan contact op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.