Arbeidsmarktanalyse WO 2020

SoFoKleS heeft in 2020 een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd voor het wetenschappelijk onderwijs.  Hierin is de universitaire arbeidsmarkt van de afgelopen tien jaar in kaart gebracht. De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de personele samenstellingen in de sector en de recente (beleids)ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.

Universiteiten

Aanpak

Het rapport bestaat uit een kort en bondig overzicht van de arbeidsmarkt in het wo. Zo gaat de rapportage in op relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, waaronder: personele samenstellingen, studentenaantallen, beleidsontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, werkgelegenheid, werkbeleving en mobiliteit.

Doel van de analyse

De arbeidsmarktanalyse schetst een beeld van belangrijke ontwikkelingen voor de Nederlandse universitaire arbeidsmarkt. Met als doel de informatiebehoefte van de sector te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van gefundeerd arbeidsmarktbeleid. Het geeft sociale partners, landelijke en regionale beleidsmakers en universiteiten inzichten die helpen bij het formuleren van beleid. Ook biedt de analyse een basis voor de inhoudelijke programmering van de Kamer WO van SoFoKleS.

Uitkomsten Arbeidsmarktanalyse WO 2020

Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat de werkgelegenheid in de universitaire sector de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen is. Elk jaar is er zowel in fte als in het totaal aantal werkzame personen een stijging te zien. Verder neemt het aantal vrouwelijke hoogleraren gestaag toe, evenals medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. De werkdruk is gestegen. De verdeling van het aantal fte over de functiecategorieën bleef daarentegen de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.