Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de spil in een goedlopend umc. Daarom is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden hier goed over kunnen praten. Medewerker en leidinggevende bespreken in zo’n gesprek hoe de medewerker zijn werkomstandigheden, regelmogelijkheden en werk-privébalans ervaart. Zo wordt duidelijk wat elke medewerker persoonlijk nodig heeft om vitaal en met plezier te werken. En als er knelpunten zijn, kunnen medewerker en leidinggevende samen zoeken naar (maatwerk)oplossingen.

Umc's

Kom naar de onlinebijeenkomst 11 oktober 2023

Tijdens deze interactieve bijeenkomst kijken we naar wat er al aan informatie is opgehaald, en hoe we verder gaan met de Dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Projecten binnen het thema ‘Dialoog duurzame inzetbaarheid’  

SoFoKleS stimuleert de dialoog over duurzame inzetbaarheid met de volgende projecten:

  1. Dialoog tussen medewerker en leidinggevende: In een constructieve en gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende kan de medewerker persoonlijke knelpunten rond duurzame inzetbaarheid bespreken en aangeven wat hij of zij nodig heeft. In dit project passen teams in umc’s in pilots interventies toe om de dialoog te stimuleren. De interventies sluiten aan op wat er speelt in de praktijk van het umc.
  2. Coaching en intervisie: Individuele coaching en groepsintervisie ondersteunen de medewerker in diens persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze versterken persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit bij medewerkers.

1. Dialoog over duurzame inzetbaarheid  

In gesprek (deel 1)

Het project ‘Dialoog over duurzame inzetbaarheid’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel zijn er gesprekken met (hr-)medewerkers en de medezeggenschap, en met medewerkers en leidinggevenden. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Zijn er al hulpmiddelen, beleidsinterventies en methoden hiervoor binnen umc’s, zoals dialoogtrainingen? Ook brengen we de behoeften in kaart. Is het bijvoorbeeld mogelijk en wenselijk om voor de dialoog over duurzame inzetbaarheid aan te sluiten bij de bestaande jaargesprekscyclus? De bevindingen uit de gesprekssessies verzamelen we in een beknopt rapport. In dit rapport komt ook een praktische visie op de dialoog over duurzame inzetbaarheid.

Zo’n 60 medewerkers van Maastricht UMC+ gingen bij de pop-up ‘Hoe is’t?’ in gesprek over wat er nodig is voor een goede dialoog. SoFoKleS kwam – samen met ondernemingsraad en hr – bij Acute Zorg naar de werkvloer. De input van de medewerkers wordt meegenomen in de opzet van de pilot rond de dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende die ze na de zomer gaan doen.

Pilots (deel 2)

Vanuit de geformuleerde visie gaan in elk umc minstens drie teams in pilots experimenteren met (beleids)instrumenten en praktische hulpmiddelen om de dialoog tussen medewerker en leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Het is ook mogelijk dat bestaande middelen worden doorontwikkeld. De pilots worden geëvalueerd met de betrokkenen, ook met de bedoeling om ze te borgen in de organisaties.

Handreiking (deel 3)

In een handreiking bundelen we de ervaringen en tips van deelnemende umc’s voor het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid. De handreiking delen we met de sector, specifiek met hr- en opleidingsadviseurs.

2. Coaching en intervisie

Coaching

Soms lopen medewerkers tegen vraagstukken aan waarbij ze extra steun nodig hebben. Individuele coaching kan hen dan helpen. SoFoKleS biedt umc-medewerkers kosteloos een coachingstraject aan. Het doel is om de eigen regie en vitaliteit van medewerkers te versterken.

Intervisie

Vraagstukken als werkdruk, vitaliteit en een goede werk-privébalans kunnen ook in teamverband worden opgepakt. Veel medewerkers lopen immers tegen dezelfde vragen aan in het werk. Intervisie is een hulpmiddel voor teams om deze vraagstukken te bespreken. Daarom biedt SoFoKleS umc-medewerkers de mogelijkheid om een training intervisiebegeleiding te volgen. De training is vooral handig voor teamleiders, leidinggevenden of (hr-)medewerkers met de ambitie om vraagstukken in groepsverband te begeleiden.

Rapport Coaching en intervisie in umc’s

SoFoKleS deed onderzoek naar de behoeften van umc medewerkers. Daaruit kwam een rapport over de stand van zaken bij coaching en intervisie in umc’s. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de bestaande methodieken, de ervaringen ermee, de partijen waarmee wordt samengewerkt, de randvoorwaarden en belemmeringen voor de inzet en de behoeften binnen umc’s. Voor dit doel zijn interviews gehouden met contactpersonen bij alle zeven umc’s. Het uiteindelijke rapport geeft een verdiepend inzicht in coaching en intervisie bij umc’s én handvatten om het project Coaching en intervisie aan te gaan.

Beoogd effect van de dialoog over duurzame inzetbaarheid

Het doel van dit project is dat medewerkers binnen umc’s de regie nemen op hun gezondheid en dat de organisatie en leidinggevende daar de ruimte voor bieden. Op termijn verwachten we dat dit de volgende effecten oplevert:

  • De leidinggevende en medewerker nemen preventieve maatregelen (in plaats van maatregelen achteraf) om gezondheidsklachten onder medewerkers te voorkomen.
  • De ervaren fitheid en tevredenheid van medewerkers neemt toe.
  • Medewerkers voelen zich meer eigenaar over hun agenda en kunnen hun werktijden beter afstemmen op de gewenste werk-privébalans.

Op de hoogte blijven?

Meer weten over deze projecten?

Voor vragen of meer informatie over het project ‘Dialoog over duurzame inzetbaarheid’ kunt u terecht bij Joke Dekker: Joke.Dekker@caop.nl.

Joke Dekker

Adviseur

Joke Dekker

Meer weten over deze projecten?

Voor informatie over het project ‘Coaching en intervisie’ kunt u terecht bij Lise-Lotte Geutjes:
L.Geutjes@caop.nl

Lise-Lotte Geutjes

Adviseur

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.