Dialoog tussen medewerker en leidinggevende

In een constructieve en gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende kan de medewerker persoonlijke ervaringen, wensen en ideeën rond duurzame inzetbaarheid bespreken en aangeven wat hij of zij nodig heeft. In 2023 zijn in umc’s door middel van pilots interventies ontwikkeld om de dialoog te stimuleren, aansluitend op wat er speelt in de praktijk van het umc.

Verankering van de dialoog over duurzame inzetbaarheid  

Met de activiteiten rondom de dialoog tussen medewerker en leidinggevende in het umc wil SoFoKleS de dialoog in umc’s blijven stimuleren en borgen, door het toepassen en implementeren van leerpunten, middelen en (beleids)interventies en daarover te communiceren. Als meer mensen in de sector meer kennis en vooral ervaring opdoen, bevordert dat de verankering van de dialoog over duurzame inzetbaarheid. Dit geeft umc-medewerkers de mogelijkheid om regie te nemen op hun gezondheid en geeft ruimte voor leidinggevenden en organisaties.

Mogelijkheden per umc

 • Ondersteuning vanuit SoFoKleS van een of meer brede projectgroep(en) bij
  • het ontwikkelen van een implementatie-aanpak, inclusief opleidingsaanpak;
  • het uitvoeren en evalueren van deze implementatie-aanpak, inclusief opleidingsaanpak. Bij de evaluatie krijgt de borging expliciet aandacht;
  • het (bevorderen van het) implementeren van de dialoog in werkprocessen en de organisatiestrategie en -cultuur;
  • het opzetten van opleidings- en ontwikkeltrajecten.
 • Gebruik maken van de ontwikkelde middelen voor de dialoog. Deze zijn te vinden op het online platform. De middelen zijn onderverdeeld in drie soorten: Voorbereiden, Vaardigheden en Vertrekpunten. Soms zijn deze meer gericht op medewerkers (Voorbereiden), soms meer gericht op leidinggevenden (Vaardigheden) en soms meer – hoewel niet uitsluitend – gericht op de organisatie (Vertrekpunten).
 • Begeleiding vanuit SoFoKleS van teams in het toepassen van de voor hen passende aanpak. Een onderdeel van deze begeleiding is het opleiden van dialoogambassadeurs binnen de umc’s.

Umc-overstijgend leren van elkaar

 • Op sectoraal niveau kunnen hr- en opleidingsverantwoordelijken en leidinggevenden uit umc’s deelnemen aan een actieleernetwerk dat door betrokkenen zelf wordt gedragen en zo mogelijk wordt voortgezet. SoFoKleS ondersteunt.
 • Voor medewerkersvertegenwoordigers, medezeggenschap- en vakbondsvertegenwoordigers uit verschillende umc’s wordt ook gezocht naar mogelijkheden om van elkaar te leren. Het gaat onder andere om de vraag hoe als medewerkervertegenwoordiger invloed te hebben op het versterken van de dialoog over duurzame inzetbaarheid in de organisatie.
 • Een communicatieprogramma geeft continu aandacht aan en stimuleert de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Tot slot worden alle inzichten gebundeld en verspreid in de sector.

Meer weten over deze projecten?

Voor informatie over het project ‘Dialoog tussen medewerker en leidinggevende’ kunt u terecht bij Joke Dekker: Joke.Dekker@caop.nl.

Joke Dekker

Adviseur

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.