Dialoog tussen medewerker en leidinggevende

In een constructieve en gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende kan de medewerker persoonlijke knelpunten rond duurzame inzetbaarheid bespreken en aangeven wat hij of zij nodig heeft. In dit project passen teams in umc’s in pilots interventies toe om de dialoog te stimuleren. De interventies sluiten aan op wat er speelt in de praktijk van het umc.

In gesprek

Het project ‘Dialoog over duurzame inzetbaarheid’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel zijn er gesprekken met (hr-)medewerkers en de medezeggenschap, en met medewerkers en leidinggevenden. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Zijn er al hulpmiddelen, beleidsinterventies en methoden hiervoor binnen umc’s, zoals dialoogtrainingen? Ook brengen we de behoeften in kaart. Is het bijvoorbeeld mogelijk en wenselijk om voor de dialoog over duurzame inzetbaarheid aan te sluiten bij de bestaande jaargesprekscyclus?

Zo’n 60 medewerkers van Maastricht UMC+ gingen bij de pop-up ‘Hoe is’t?’ in gesprek over wat er nodig is voor een goede dialoog. SoFoKleS kwam – samen met ondernemingsraad en hr – bij Acute Zorg naar de werkvloer. De input van de medewerkers wordt meegenomen in de opzet van de pilot rond de dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende die ze na de zomer gaan doen.

Pilots  

Vanuit de geformuleerde visie gaan in umc’s teams in pilots experimenteren met (beleids)instrumenten en praktische hulpmiddelen om de dialoog tussen medewerker en leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. De pilots worden geëvalueerd met de betrokkenen, ook met de bedoeling om ze te borgen in de organisaties.

Bekijk de 3 hoofdthema’s voor pilots

Ook organiseren we (online)bijeenkomsten om te kijken wat er al aan informatie is opgehaald en hoe we verder gaan. Op deze bijeenkomsten zijn umc medewerkers welkom om hun visie, vragen en feedback te delen. Informatie ophalen en elkaar inspireren staan centraal.

De bijeenkomst van 11 oktober had het thema ‘het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid’. Maar wat is een ‘goed gesprek’ eigenlijk? Op een interactieve manier werden de zichtbare knelpunten, de al goed werkende technieken en de situatie omtrent de lopende pilots besproken. In het verslag van deze bijeenkomst leest u meer over de uitkomsten en de vervolgstappen.

Handreiking

In een handreiking bundelen we de ervaringen en tips van deelnemende umc’s voor het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid. De handreiking delen we met de sector, specifiek met hr- en opleidingsadviseurs.

Beoogd effect van de dialoog over duurzame inzetbaarheid

Het doel van dit project is dat medewerkers binnen umc’s de regie nemen op hun gezondheid en dat de organisatie en leidinggevende daar de ruimte voor bieden. Op termijn verwachten we dat dit de volgende effecten oplevert:

  • De leidinggevende en medewerker nemen preventieve maatregelen (in plaats van maatregelen achteraf) om gezondheidsklachten onder medewerkers te voorkomen.
  • De ervaren fitheid en tevredenheid van medewerkers neemt toe.
  • Medewerkers voelen zich meer eigenaar over hun agenda en kunnen hun werktijden beter afstemmen op de gewenste werk-privébalans.

Meer weten over deze projecten?

Voor informatie over het project ‘Dialoog tussen medewerker en leidinggevende’ kunt u terecht bij Joke Dekker:Joke.Dekker@caop.nl en Floris de Jong: F.deJong@caop.nl.

Joke Dekker

Adviseur

Joke Dekker

Meer weten over deze projecten?

Voor informatie over het project ‘Dialoog tussen medewerker en leidinggevende’ kunt u terecht bij Joke Dekker:Joke.Dekker@caop.nl en Floris de Jong: F.deJong@caop.nl.

Floris de Jong

Projectmedewerker Zorg

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.