Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende is belangrijk om te bevorderen dat umc-medewerkers vitaal en met plezier werken. In deze dialoog kunnen medewerker en leidinggevende bespreken hoe de medewerker zijn werkomstandigheden, regelmogelijkheden en werk-privébalans ervaart. En als er knelpunten zijn, kunnen zij samen zoeken naar (maatwerk) oplossingen. In dit project stimuleert SoFoKleS de dialoog over duurzame inzetbaarheid, onder meer door pilots te organiseren en een handreiking te ontwikkelen.

Umc's

Gesprekken

Het project bestaat uit drie delen. In het eerste deel zijn er gesprekken met (hr-)medewerkers en de medezeggenschap, en met medewerkers en leidinggevenden. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Zijn er al hulpmiddelen, beleidsinterventies en methoden hiervoor binnen umc’s, zoals dialoogtrainingen? Ook brengen we de behoeften in kaart. Is het bijvoorbeeld mogelijk en wenselijk om voor de dialoog over duurzame inzetbaarheid aan te sluiten bij de bestaande jaargesprekscyclus? De bevindingen uit de gesprekssessies verzamelen we in een beknopt rapport. In dit rapport komt ook een praktische visie op de dialoog over duurzame inzetbaarheid.

Pilots

Vanuit de geformuleerde visie gaan in elk umc minstens drie teams in pilots experimenteren met (beleids)instrumenten en praktische hulpmiddelen om de dialoog tussen medewerker en leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Het is ook mogelijk dat bestaande middelen worden doorontwikkeld. De pilots worden geëvalueerd met de betrokkenen, ook met de bedoeling om ze te borgen in de organisaties.

Handreiking

In een handreiking bundelen we de ervaringen en tips van deelnemende umc’s voor het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid. De handreiking delen we met de sector, specifiek met hr- en opleidingsadviseurs.

Beoogd effect van de dialoog over duurzame inzetbaarheid

Het doel van dit project is dat medewerkers binnen umc’s de regie nemen op hun gezondheid en dat de organisatie en leidinggevende daar de ruimte voor bieden. Op termijn verwachten we dat dit de volgende effecten oplevert:

  • De leidinggevende en medewerker nemen preventieve maatregelen (in plaats van maatregelen achteraf) om gezondheidsklachten onder medewerkers te voorkomen.
  • De ervaren fitheid en tevredenheid van medewerkers neemt toe.
  • Medewerkers voelen zich meer eigenaar over hun agenda en kunnen hun werktijden beter afstemmen op de gewenste werk-privébalans.

Op de hoogte blijven?

Meer weten over dit project?

Voor vragen of meer informatie over het project ‘Dialoog over duurzame inzetbaarheid’ kunt u terecht bij Joke Dekker: joke.dekker@caop.nl.

Joke Dekker

Senior adviseur

Joke Dekker
Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.