Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling

Duurzame inzetbaarheid en duurzame ontwikkeling van medewerkers zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Maar hoe geef je hier invulling aan? En wie doet wat? De SER heeft de rollen van werkgever en werknemer uitgewerkt als het gaat om de eigen regie op loopbaan en ontwikkeling van medewerkers. SoFoKleS heeft in het najaar van 2023 een online bijeenkomst georganiseerd over het gedachtengoed van de SER, zodat universiteiten dit kunnen toepassen in beleid en praktijk.

De SER publiceerde in 2020 het kennisdocument Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling. Uitgangspunt in dit document is dat medewerkers zelf de regie kunnen nemen over hun ontwikkeling door bewuste keuzes te maken en tot actie over te gaan. En dat de werkgever de eigen regie van de medewerker kan ondersteunen door richting, ruimte en ruggensteun te bieden.

Het gedachtengoed van de SER kan nuttig zijn voor de beleidsvisie van universiteiten rondom duurzame inzetbaarheid, duurzame ontwikkeling en de gesprekscyclus. Om te kijken of het gedachtengoed van de SER aansluit bij de praktijk, wilde SoFoKleS graag met de sector in gesprek. Dat hebben we gedaan in een online bijeenkomst, bedoeld voor hr-professionals, leidinggevenden, medewerkers en vertegenwoordigers van medewerkers.

Bijeenkomst Eigen regie

Het programma tijdens de online bijeenkomst op donderdag 28 september 2023 bestond uit drie delen:

 • Toelichting op de visie van de SER: de rol van werkgever en werknemer bij loopbaan en ontwikkeling
  Yvonne Bernardt, beleidsmedewerker van de Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen bij de SER
 • Voorbeeld vanuit de praktijk
  Anna van der Horst, postdoc onderzoeker proactief loopbaangedrag aan de Universiteit van Giessen en HR-consultant bij Eelloo
 • Met elkaar in gesprek in kleine groepen
  • In hoeverre kan de visie van de SER van waarde zijn voor de sector?
  • Wat is er nodig om deze visie in de praktijk toe te passen?

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst.

Na de bijeenkomst is dit project afgerond. In 2024 komt SoFoKleS met een vervolg op dit thema.

Meer informatie  

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

 

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.