Employability bijeenkomsten

Er is meer aandacht en ruimte nodig voor de employability en ontwikkeling van universiteitsmedewerkers obp t/m schaal 9. Dit is belangrijk voor de medewerkers zelf, hun leidinggevenden, management en hr. Zicht hebben op de mogelijkheden van de functie in de toekomst, regie houden op loopbaanstappen en weten hoe het gesprek aan te gaan over perspectief houden op fijn werk. Met ondersteuning van SoFoKleS organiseren verschillende universiteiten een online bijeenkomst(en reeks) om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen.

Universiteiten

Aanpak

SoFoKleS bereidt samen met de deelnemende universiteiten de organisatie van de online bijeenkomsten(reeks) voor. De bijeenkomsten moeten passen in de eigen lijn binnen de organisatie voor employability en ontwikkeling, zo ontstaat maatwerk per universiteit. Per deelnemende universiteit werkt een team bestaande uit in ieder geval één medewerker in een ondersteunende of beheersfunctie (obp t/m schaal 9) en een projectleider een aanpak voor de bijeenkomst uit, in afstemming met leidinggevenden, lokaal overleg en medezeggenschap. Evaluaties om van de aanpak te leren zijn onderdeel van het project, het project bevat twee evaluatiemomenten:

  1. Een evaluatie direct na de bijeenkomst onder de deelnemers;
  2. Een (online) evaluatiebijeenkomst met alle deelnemende universiteiten waar zij samen terugkijken op de bijeenkomsten en acties en inzichten uitwisselen.

Kick-off

In het najaar van 2019 vond de Kick-off van dit project plaats. Van zes universiteiten ontmoetten obp, hr en lokaal overleg elkaar om samen ideeën uit te wisselen over de opzet van zo’n bijeenkomst. “Inspirerend en motiverend om met elkaar te kunnen sparren!”. Het was een succesvolle dag waarbij mooie ideeën zijn ontstaan voor een bijeenkomst. De uitvoeringsfase voor de universiteiten is daarna van start gegaan! Door de coronamaatregelen is de uitvoering iets anders verlopen dan aanvankelijk gedacht.

Online bijeenkomst(en reeks)

Elke universiteit organiseert haar bijeenkomst(en reeks) uiterlijk begin 2021, zeven universiteiten kunnen aan dit project deelnemen. Inzichten en acties naar aanleiding van de bijeenkomst worden met de hele universiteit gedeeld. De universiteit ontvangt hiervoor een of meer portretten van het eigen obp waarin zij ingaan hoe zij tegen hun employability aankijken, welke uitdagingen en mogelijkheden zij hierin zien. Om zo social proof te laten zien dat werken aan employability de standaard is, prikkelt dit anderen tot actie. De reeks portretten zal zoveel mogelijk op de eigen werksetting opgenomen worden, om zo de herkenbaarheid voor ander obp te vergroten. Als het opnemen op de werksetting niet mogelijk is, dan wordt het portret bij de medewerker thuis opgenomen. Ook ontvangt de universiteit een samenvattende digitale presentatie en een online artikel. Via een online publicatie van SoFoKleS worden alle inzichten en vervolgacties gebundeld en met de sector gedeeld.

Meer informatie?

Meer informatie ontvangen over de employability-bijeenkomsten van SoFoKleS? Neem contact met ons op!

EU vlag

Sasja van den Bulk

Junior adviseur

Sasja Van Der Bulk

Ook interessant

Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.