Evaluatie programma van eisen loopbaanadvies

Om loopbaanplannen te kunnen ontwikkelen en realiseren, is een goede ondersteuning voor medewerkers belangrijk. In opdracht van cao-partijen heeft SoFoKleS eerder een programma van eisen opgesteld voor een professioneel loopbaanadvies. Enkele jaren na het verschijnen ervan, heeft SoFoKleS het programma van eisen geëvalueerd.

Universiteiten

Aanpak

Met deze evaluatie heeft SoFoKleS onderzocht:

  • in hoeverre universiteiten het ontwikkelde programma van eisen hebben gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van loopbaanadvies;
  • welke inspanningen zij nog meer hebben ondernomen om de kwaliteit van hun loopbaanadvies te verbeteren;
  • in welke mate medewerkers gebruikmaken van loopbaanadvies;
  • wat universiteiten nodig hebben om het gebruik en de kwaliteit van loopbaanadvies verder te bevorderen.

De evaluatie biedt hr-verantwoordelijken voor loopbaanadvies en loopbaanadviseurs aanknopingspunten om de kwaliteit en het gebruik van het loopbaanadvies een impuls te geven. De evaluatie sluit daarmee aan bij de aandacht voor loopbaanontwikkeling in de cao universiteiten 2017-2019.

Resultaten

In 2018 zijn hr-verantwoordelijken voor loopbaanadvies, loopbaanadviseurs en werknemersvertegenwoordigers in het lokaal overleg geïnterviewd. Na een verdiepende bijeenkomst met hr-verantwoordelijken voor loopbaanadvies en loopbaanadviseurs heeft SoFoKleS de uitkomsten samengevat in een rapportage. Uit de evaluatie blijkt onder meer het volgende:

  • De algemene indruk op basis van beschikbare cijfers en het oordeel van hr-vertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers lokaal overleg is dat het gebruik van loopbaanadvies door medewerkers in de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven of is toegenomen. Medewerkers en leidinggevenden zijn nauwelijks op de hoogte van het recht op loopbaanadvies uit de cao. Het loopbaanaanbod van de universiteit is beter bekend, hoewel niet bij iedereen.
  • Respondenten vinden het goed dat er basisvoorwaarden voor loopbaanadvies zijn die gebruikt kunnen worden om de eigen dienstverlening tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren.
  • De meeste geïnterviewde hr-vertegenwoordigers zijn wel bekend met het programma van eisen, maar hebben hier niet altijd gebruik van gemaakt. Een deel heeft dat niet gedaan, omdat ze reeds conform het programma van eisen werken. Een aantal respondenten was nog niet of pas recent bekend met het programma van eisen en wil het in de toekomst gaan gebruiken.
  • Respondenten doen verschillende suggesties om het programma van eisen aan te passen, waaronder het actualiseren en het kiezen van een titel die past bij de inhoud.
  • Verschillende hr-vertegenwoordigers hebben de behoefte uitgesproken aan een netwerk voor hr-verantwoordelijken voor loopbaanadvies en loopbaanadviseurs om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Downloads

Evaluatie Cao Afspraak Loopbaanadvies

Verder lezen op Evaluatie Cao Afspraak Loopbaanadvies

Handreiking professioneel loopbaanadvies

Als vervolg op deze evaluatie is een geactualiseerde handreiking voor een professioneel loopbaanadvies opgesteld en is een netwerk van hr-verantwoordelijken voor loopbaanadvies en loopbaanadviseurs van universiteiten opgestart.

Meer informatie

Meer informatie ontvangen over de evaluatie programma van eisen loopbaanadvies van SoFoKleS? Neem contact met ons op!

Joke Dekker

Adviseur

Joke Dekker

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.