Generatiebeleid

Elke generatie loopt tegen andere uitdagingen aan op het gebied van inzetbaarheid. Denk aan de combinatie van werk en een gezin, werken in fysiek of psychisch zware werkomstandigheden, of gezondheidsklachten bij het ouder worden. Daarom ontwikkelen de cao-partijen generatieregelingen voor medewerkers in drie levensfasen. Deze regelingen creëren mogelijkheden om medewerkers te helpen duurzaam inzetbaar aan het werk te blijven. In de cao is afgesproken dat umc’s van deze regelingen er minimaal één gaan toepassen.

 

Umc's

Drie levensfasen

De regelingen zijn bedoeld voor medewerkers in de volgende levensfasen:

  • Jonge professionals aan het begin van hun carrière en gezinsvorming.
  • Ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk.
  • Zeer ervaren professionals en oudere professionals in de laatste fase voor hun pensioen.

Met de regelingen willen de cao-partjien bijvoorbeeld bereiken dat jongere medewerkers het umc (blijven) zien als aantrekkelijke werkomgeving voor de langere termijn. En dat oudere medewerkers met kans op (langdurige) uitval de periode tot hun pensioen kunnen overbruggen, bijvoorbeeld door een aanpassing in de arbeidsduur.

Hebt u ideeën over generatiebeleid?

In het eerste kwartaal van 2023 werken sociale partners samen de generatieregelingen uit. Wat gebeurt er op de werkvloer; wat speelt er op de hr-afdelingen?

Medewerkers van de umc’s kunnen online hun input leveren. Dit kan via een online dialoog, die in twee ronden plaatsvindt.

Op de hoogte blijven?

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.