Gesprekscyclus: een continue en ontwikkelgerichte dialoog

SoFoKleS vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat leidinggevenden en de universiteit hen hierbij ondersteunen. In de cao staat dat ontwikkeling regelmatig onderwerp van gesprek is tussen leidinggevende en medewerker in de gesprekscyclus. Over de inrichting van de gesprekscyclus organiseert SoFoKleS in 2023 drie online bijeenkomsten voor hr-professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van medewerkers. In deze bijeenkomsten delen we kennis en ervaring met elkaar over de gesprekscyclus als continue en ontwikkelgerichte dialoog.

Universiteiten

Doorontwikkeling gesprekscyclus

Voor medewerkers is het belangrijk dat ze in hun ontwikkeling steun ervaren van hun leidinggevende. Daarvoor is het nodig dat leidinggevenden aan medewerkers ruimte en richting bieden voor ontwikkeling. In de gesprekscyclus gaan de leidinggevende en de medewerker het gesprek aan over ontwikkeling en maken zij hier afspraken over.

Hr-vertegenwoordigers van universiteiten geven aan dat in de gesprekscyclus inderdaad gesprekken worden gevoerd over ontwikkeling, maar dat zij de kwaliteit van deze gesprekken willen verhogen. Bijvoorbeeld door de focus in de gesprekken meer te verschuiven van beoordeling naar ontwikkeling. En door de gesprekscyclus beter te laten aansluiten op beleid en uitvoering.

Doel en uitkomst van het project

In dit project organiseert SoFoKleS drie online bijeenkomsten waarin de kwaliteit van de gesprekscyclus centraal staat. Het doel van de bijeenkomsten is:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring tussen universiteiten
 • Informeren over trends in de gesprekscyclus
 • Integraliteit van de gesprekscyclus stimuleren (aansluiting van de cyclus op beleid en uitvoering)

In iedere bijeenkomst komt een expert aan het woord en deelt een organisatie ervaringen uit de praktijk. Vervolgens is er ruimte voor gesprek en kennisuitwisseling. Na afloop deelt SoFoKleS een terugkoppeling van de bijeenkomst op de website. Ook worden een of meer praktijkervaringen van universiteiten op de website geplaatst.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor:

 • Hr-professionals en leidinggevenden
 • Medewerkers of een vertegenwoordiging van medewerkers (lokaal overleg, medezeggenschap)

Hieronder leest u wat het thema is van elke bijeenkomst.

Bijeenkomst 1: Inrichting van de ontwikkelgerichte dialoog

Datum: dinsdag 30 mei 2023, 10.00 – 11.30 uur

In deze bijeenkomst bespreken we op welke manieren de ontwikkelgerichte dialoog kan worden ingericht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Hoe kan de dialoog worden ingericht en wat zijn de verschillen tussen de universiteiten?
 • Wat zijn gesprekonderwerpen tijdens de dialoog?
 • Waarom is het nodig de gesprekscyclus als systeem verder te ontwikkelen?

Presentaties

 • Inzichten over modern performance management
  Ilse Haak (Technische Universiteit Eindhoven) vertelt over het onderzoek dat de TU uitgevoerd heeft en de praktische inzichten die dat opleverde. U hoort hoe de jaarlijkse gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker op een hedendaagse wijze ingericht kan worden, met de ontwikkeling van de medewerkers als uitgangspunt.
 • Ontwikkeldialoog in de waterschapssector: een praktijkvoorbeeld
  Marieke Vermeulen (Hoogheemraadschap van Rijnland) vertelt hoe het waterschap werkte aan een andere opzet van de gesprekscyclus en hoe dat uitpakte.

Bijeenkomst 2: Talent en de ontwikkelgerichte dialoog

Datum: dinsdag 13 juni 2023, 10.00 – 11.30 uur

In deze bijeenkomst bespreken we de functie van de gesprekscyclus voor talentontwikkeling. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoe zet je talent centraal in de gesprekscyclus?
 • Wat zijn ontwikkelingsmogelijkheden van personen?
 • Hoe kan intrinsieke motivatie worden gestimuleerd?
 • Hoe kun je talent benadrukken in het gesprek?

Presentaties

 • Prestatiemanagement in verandering: wat bedoelen we dan?
  Luc Dorenbosch (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) geeft een presentatie over de veranderingen in prestatiemanagement. Het doel van dit hr-instrument is de betrokkenheid en motivatie van werknemers te verhogen, zodat ze bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie. Maar in de praktijk wordt dit doel niet altijd bereikt. Zowel bij leidinggevenden als werknemers groeit de frustratie over de traditionele resultaatgedreven prestatiemanagementsystemen. Organisaties lijken daarom steeds vaker over te schakelen naar een dynamisch, mensgedreven prestatiemanagementsysteem waarin individuele ontwikkeling meer centraal staat. In dit veranderproces zijn verschillende keuzes te maken. Luc toont 10 verandervarianten van prestatiemanagement. Waar zitten jullie in het proces?
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling faciliteren in het gesprek
  Op welke manier zorg je voor een gebalanceerd gesprek waarin zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan bod kan komen? Dat laten Suzanne Makkinga (Amsterdam UMC) en Martijn de Wildt (Qidos) ons zien aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Veelal wordt alleen de professionele rol centraal gesteld in jaargesprekken of ontwikkelgesprekken. Met een andere aanpak kun je ook de persoonlijke ontwikkeling bespreken, zoals talentontwikkeling en eigen regie.

Bijeenkomst 3: Leidinggevenden en voorbeeldgedrag

Datum: dinsdag 27 juni 2023, 10.00 – 11.30 uur

In deze bijeenkomst bespreken we de rol van de leidinggevende in het ontwikkelgesprek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is het belang van werkgeluk?
 • Welke rol hebben de leidinggevende en de organisatie bij de bevordering van werkgeluk?
 • Hoe kan aandacht voor leiderschap de dialoog bevorderen?

Presentaties

 • Sturen op werkgeluk – Wat kun je beïnvloeden en wat niet?
  Drs. Onno Hamburger gebruikt de laatste inzichten uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek om vragen over werkgeluk te bespreken en beantwoorden tijdens onze online sessie. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder een representatieve groep werkenden in Nederland. Ook gaat hij in op ‘de 8 van werkgeluk’. Dit model heeft Hamburger samen met Arie Pieter Veldhoen ontwikkeld en biedt leidinggevenden, hr-professionals en medewerkers een helder en praktisch kader om met werkgeluk aan de slag te gaan binnen hun organisatie.
  Onno Hamburger is psycholoog en grondlegger van werkgeluk in Nederland. Sinds 2003 houdt hij zich bezig met werkgeluk. Hij schreef eerder het boek Gelukkig Werken (2010) en is coauteur van het Handboek Werkgeluk (2020). Hij leidt leidinggevenden en coaches op, zodat zij werkgeluk duurzaam kunnen bevorderen binnen hun organisatie.
 • Connected Leading: een visie op leiderschap
  Sinds 2017 heeft Tilburg University leiderschapsontwikkeling als speerpunt benoemd. Door middel van gesprekken met een groot aantal medewerkers, studenten en experts op het gebied van leiderschap is een visie op leiderschap ontwikkeld, Connected Leading genaamd. Ramona van der Linden (Afdelingshoofd HR Development at Tilburg University) vertelt wat dit in de praktijk betekent voor de gesprekscyclus.
  In de visie van Tilburg University is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden investeren in hun persoonlijk leiderschap. Bijvoorbeeld door zelfbewustzijn te vergroten en te werken vanuit sterke punten. Daarom heeft Tilburg University ook de gesprekkencyclus aangepast: van resultaat- en ontwikkelgesprekken is de universiteit overgegaan op Performance en Talent Developmentgesprekken. Hierin is meer ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers (vanuit sterke punten).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.