Gesprekscyclus: een continue en ontwikkelgerichte dialoog

SoFoKleS vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat leidinggevenden en de universiteit hen hierbij ondersteunen. In de cao staat dat ontwikkeling regelmatig onderwerp van gesprek is tussen leidinggevende en medewerker in de gesprekscyclus. Daarom organiseerde SoFoKleS in 2023 drie online bijeenkomsten over de gesprekscyclus als continue en ontwikkelgerichte dialoog. De bijeenkomsten waren bedoeld voor hr-professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van medewerkers (lokaal overleg, medezeggenschap).

Umc's

Doorontwikkeling gesprekscyclus

Voor medewerkers is het belangrijk dat ze in hun ontwikkeling steun ervaren van hun leidinggevende. Daarvoor is het nodig dat leidinggevenden aan medewerkers ruimte en richting bieden voor ontwikkeling. In de gesprekscyclus gaan de leidinggevende en de medewerker het gesprek aan over ontwikkeling en maken zij hier afspraken over.

Hr-vertegenwoordigers van universiteiten geven aan dat in de gesprekscyclus inderdaad gesprekken worden gevoerd over ontwikkeling, maar dat zij de kwaliteit van deze gesprekken willen verhogen. Bijvoorbeeld door de focus in de gesprekken meer te verschuiven van beoordeling naar ontwikkeling. En door de gesprekscyclus beter te laten aansluiten op beleid en uitvoering. Daarom heeft SoFoKleS in 2023 drie online bijeenkomsten georganiseerd waarin de invulling van de gesprekscyclus centraal stond.

Online bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten was:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring tussen universiteiten
 • Informeren over trends in de gesprekscyclus
 • Integraliteit van de gesprekscyclus stimuleren (aansluiting van de cyclus op beleid en uitvoering)

In iedere bijeenkomst kwam een expert aan het woord en deelde een organisatie ervaringen uit de praktijk. De inhoud van de bijeenkomsten is hieronder terug te zien. In bijgevoegde illustratie ziet u wat de deelnemers uit de bijeenkomsten hebben gehaald.

Bijeenkomst 1: Inrichting van de ontwikkelgerichte dialoog

Presentaties

 • Inzichten over modern performance management
  Ilse Haak (Technische Universiteit Eindhoven) vertelde over het onderzoek dat de TU uitgevoerd heeft en de praktische inzichten die dat opleverde. De deelnemers hoorden hoe de jaarlijkse gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker op een hedendaagse wijze ingericht kan worden, met de ontwikkeling van de medewerkers als uitgangspunt.
  Download de presentatie
 • Ontwikkeldialoog in de waterschapssector: een praktijkvoorbeeld
  Marieke Vermeulen (Hoogheemraadschap van Rijnland) deelde hoe het waterschap heeft gewerkt aan een andere opzet van de gesprekscyclus en hoe dat heeft uitgepakt.
  Download presentatie

Bijeenkomst 2: Talent en de ontwikkelgerichte dialoog

Presentaties

 • Prestatiemanagement in verandering: wat bedoelen we dan?
  Luc Dorenbosch (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) heeft een presentatie gegeven over de veranderingen in prestatiemanagement. Het doel van dit hr-instrument is de betrokkenheid en motivatie van werknemers te verhogen, zodat ze bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie. Maar in de praktijk wordt dit doel niet altijd bereikt. Zowel bij leidinggevenden als werknemers groeit de frustratie over de traditionele resultaatgedreven prestatiemanagementsystemen. Organisaties lijken daarom steeds vaker over te schakelen naar een dynamisch, mensgedreven prestatiemanagementsysteem waarin individuele ontwikkeling meer centraal staat. In dit veranderproces zijn verschillende keuzes te maken. Luc toonde 10 verandervarianten van prestatiemanagement. Waar zitten jullie in het proces?
  Download de presentatie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling faciliteren in het gesprek
  Op welke manier zorg je voor een gebalanceerd gesprek waarin zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan bod kan komen? Dat lieten Suzanne Makkinga (Amsterdam UMC) en Martijn de Wildt (Qidos) ons zien aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Veelal wordt alleen de professionele rol centraal gesteld in jaargesprekken of ontwikkelgesprekken. Met een andere aanpak kun je ook de persoonlijke ontwikkeling bespreken, zoals talentontwikkeling en eigen regie.
  Download de presentatie

Bijeenkomst 3: Leidinggevenden en voorbeeldgedrag

Presentaties

 • Sturen op werkgeluk – Wat kun je beïnvloeden en wat niet?
  Drs. Onno Hamburger (psycholoog en grondlegger van werkgeluk in Nederland) gebruikte de laatste inzichten uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek om vragen over werkgeluk te bespreken en beantwoorden tijdens onze online sessie. Ook ging hij in op ‘de 8 van werkgeluk’. Dit model biedt leidinggevenden, hr-professionals en medewerkers een helder en praktisch kader om met werkgeluk aan de slag te gaan binnen hun organisatie.
  Download de presentatie
 • Connected Leading: een visie op leiderschap
  Sinds 2017 heeft Tilburg University leiderschapsontwikkeling als speerpunt benoemd. Er is een visie op leiderschap ontwikkeld, Connected Leading genaamd. Volgens deze visie is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden investeren in hun persoonlijk leiderschap. Daarom heeft Tilburg University ook de gesprekkencyclus aangepast: van resultaat- en ontwikkelgesprekken is de universiteit overgegaan op Performance en Talent Developmentgesprekken. Hierin is meer ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers (vanuit sterke punten). Ramona van der Linden (Afdelingshoofd HR Development bij Tilburg University) vertelde wat dit in de praktijk betekent.
  Download de presentatie

E-magazine over de gesprekscyclus ter inspiratie

Als afsluiting van dit project is er een magazine gepubliceerd over de gesprekscyclus met praktijkervaringen van universiteiten. U kunt meer lezen over de visie van Tilburg University op de gesprekscyclus en wat het door hen ontwikkelde programma Connected Leading inhoudt. Verder delen een medewerkervertegenwoordiger, een leidinggevende en hr-medewerker van drie verschillende universiteiten hun visie op de gesprekscyclus. Hiermee willen we u inspiratie bieden om ook op uw universiteit ontwikkeling onderwerp van gesprek te maken tussen medewerker en leidinggevende.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.