Psychosociale zorg in umc’s

Werken in de zorg is werken onder bijzondere omstandigheden. Zeker ten tijde van COVID-19 wordt de mentale weerbaarheid van zorgprofessionals op de proef gesteld. Pyschosociale zorg voor medewerkers is in deze periode extra belangrijk. Daarom heeft SoFoKleS een inventarisatie gedaan naar psychosociale zorg bij umc’s tijdens de eerste coronagolf. Op basis van de resultaten heeft het fonds besloten alle umc’s te ondersteunen bij de lokale invulling van psychosociale zorg via een financiële bijdrage.

Umc's

Aanpak

Per umc werden interviews gehouden om inzicht te krijgen in de interventies die werden aangeboden. Er is gesproken met bedrijfsartsen en psychologen, hr-managers, leidinggevenden en met mensen die gebruik hebben gemaakt van een interventie. Daarnaast is ook gesproken met andere sectoren over hoe zij psychosociale zorg hebben ingericht, zoals Defensie en de brandweer.

Arts voor het raam

Resultaten

Het resultaat van de inventarisatie bestaat uit concrete aanbevelingen aan umc’s over hoe zij psychosociale kunnen inrichten. Zo komt uit de inventarisatie naar voren dat interventies voor psychosociale zorg vooral laagdrempelig beschikbaar moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van een cultuur waarin het vragen om hulp genormaliseerd is. Psychosociale zorg kan dan makkelijk beschikbaar worden gesteld in kleine groepjes en onder werktijd. Medewerkers zijn in dat geval op de hoogte van het aanbod.

Een ander resultaat is, dat Defensie zijn kennis en aanpak beschikbaar stelt om umc’s te helpen hun aanpak verder in te richten. Maar het belangrijkste advies is dat de psychosociale zorg aansluit bij de cultuur en structuur van het eigen umc. Er is niet één aanpak die werkt in alle umc’s, want juist de couleur locale in activiteiten is belangrijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.