LNVH Monitor

Eens per jaar brengt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties.

OnderzoekinstellingenUmc'sUniversiteiten

Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top. SoFoKleS levert jaarlijks een financiële bijdrage aan de LNVH-monitor om blijvende aandacht en dialoog over diversiteit en gelijkheid binnen universiteiten te stimuleren.

Boek

Uitkomsten Monitor 2020

Aandeel vrouwelijke hoogleraren stijgt, maar het gemiddeld groeipercentage daalt flink

Het percentage vrouwelijke hoogleraren dat werkzaam is aan de Nederlandse universiteiten bedraagt 24,2%, blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020. Dat betekent een stijging van 1,1 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor. Het percentage vrouwen nam in elke functiecategorie toe, ook onder de vrouwelijke universitair hoofddocenten waar er het voorgaande jaar nog een daling te zien was. Toch neemt het aandeel vrouwen per stap op de carrièreladder nog altijd sterk af. 

De afgelopen jaren nam de gemiddelde groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren steeds toe, naar een hoogtepunt van 2,2 procentpunt groei in 2018, toen er in het kader van de Westerdijk Talent Impuls middelen beschikbaar werden gesteld voor de benoeming van 100 ‘extra’ vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers. Deze groei zakt een jaar later terug naar 1,1 procentpunt. Dit laat zien dat specifieke acties buiten het reguliere benoemingsproces om nodig zijn om versnelling te creëren. 

Ondanks dat het gemiddeld groeipercentage terugloopt, zijn universiteiten wel gemotiveerd om het aandeel vrouwelijke hoogleraren te laten groeien. In 2020 hebben daarom alle universiteiten nieuwe streefcijfers voor 2025 bepaald. Mochten de streefcijfers behaald worden, dan zal er in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage vrouwelijke hoogleraren onder de 25% hebben.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de LNVH Monitor

Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.