Mantelzorg

Umc-medewerkers die mantelzorger zijn, ervaren een grote werkdruk bovenop de toch al hoge werkdruk in de zorg. Via een teamdialoog over mantelzorg wil SoFoKleS bijdragen aan een breder onderling begrip in teams voor deze medewerkers en voor doelgerichte oplossingen op maat.

Umc's

In dit project richten we ons op medewerkers met mantelzorgtaken én op hun naaste collega’s en leidinggevenden. Voor mantelzorgers is het vaak lastig een gezonde balans te bewaren tussen mantelzorgtaken en het werk. We gebruiken het instrument van de teamdialoog om deze uitdaging bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken.

Wat is een teamdialoog?

Een teamdialoog is een oplossingsgericht gesprek in een team over een bepaalde uitdaging (in dit geval mantelzorg). Medewerkers gaan volgens een bewezen methode het gesprek met elkaar aan, maken afspraken met elkaar en bedenken samen passende maatregelen. Het doel is de eigen regie van werkenden te versterken.

Pilots in zeven umc’s

Vanaf het eerste kwartaal van 2023 gaan verschillende teams in umc’s als pilot teamdialogen voeren over het thema mantelzorg. We starten in alle umc’s met drie pilots. Aan elke pilot nemen ongeveer tien tot vijftien medewerkers deel.

Gedurende de teamdialoog kan naar voren komen dat er ook andere thema’s zijn die invloed hebben op de werk-privébalans en het werkplezier van medewerkers. Er is ruimte om ook hierover het teamgesprek aan te gaan en te verkennen welke passende maatregelen nodig zijn om hierop in te spelen.

Op de hoogte blijven?

Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.