Onderzoek leeftijdgerelateerde regelingen Cao-OI

Op verzoek van de cao-partijen heeft SoFoKleS een evaluerend onderzoek uitgevoerd over de uitruil van de leeftijdgerelateerde regelingen in de Cao-OI voor een structurele loonsverhoging. SoFoKleS heeft onderzocht wat hiervan de gevolgen zijn in de praktijk.

Onderzoekinstellingen

Resultaten

Welke mogelijke knelpunten ervaren werknemers van 45 jaar en ouder om inzetbaar te blijven tot aan hun AOW-leeftijd? Wat hebben zij hiervoor nodig? En hoe kijken hun leidinggevenden hier tegen aan? Het onderzoek bestond uit (groeps-)interviews en een enquête onder werknemers en leidinggevenden van 45 jaar en ouder.

Een aantal belangrijke resultaten zijn:

  • Een aantal respondenten heeft het idee dat het ouder worden van invloed kan zijn op de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Desondanks geeft bijna negen op de tien respondenten aan gemakkelijk te kunnen voldoen aan de psychische en fysieke eisen aan het werk. Ruim een derde van de respondenten verwacht niet te willen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. Het is dus mogelijk niet altijd een kwestie van niet kunnen, maar ook van niet willen.
  • Om de inzetbaarheid te bevorderen maken werknemers vooral gebruik van arbeidsvoorwaardelijke regelingen die gericht zijn op het ondersteunen van de inzetbaarheid van werknemers: flexibele begin- en eindtijden (64%), mogelijkheid om thuis te werken (44%) en de mogelijkheid om deeltijd te werken (33%). Van de overige, niet arbeidsvoorwaardelijke, regelingen wordt vooral gebruikt gemaakt van individuele (ergonomische) aanpassingen op de werkplek (29%).
  • De inzetbaarheid van werknemers is geen standaard onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en werknemers. Een meerderheid van de respondenten geeft aan met hun leidinggevende het niet te hebben over onderwerpen als hun inzetbaarheid (82%), gezondheid (66%) en persoonlijke omstandigheden (59%).

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek in de Rapportage Evaluatie leeftijd gerelateerde regelingen Cao-OI en de gevolgen hiervan in de praktijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mariska Stuivenberg.

Mariska Stuivenberg

Projectleider

0683698195 m.stuivenberg@caop.nl
Mariska Stuivenberg

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.