Onderzoek naar beleid rond bedreiging en intimidatie universitaire medewerkers

SoFoKleS onderzoekt hoe universiteiten omgaan met bedreiging en intimidatie van universitaire medewerkers. Het gaat om bedreiging of intimidatie door mensen van buiten de universiteit, dus niet door collega’s, andere medewerkers of studenten. Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken welke maatregelen als effectief worden ervaren door hr-medewerkers en bedreigde of geïntimideerde medewerkers.

Universiteiten

Doelgroep onderzoek

Voor dit onderzoek heeft SoFoKleS eerdere online publicaties over dit onderwerp geanalyseerd, evenals bestaande websites. Daarnaast heeft SoFoKleS gesproken met wetenschappelijk personeel en ondersteunend en beheerspersoneel dat te maken heeft (gehad) met externe bedreiging of intimidatie. Ook heeft SoFoKleS (hr-)medewerkers geïnterviewd om meer zicht te krijgen op het beleid van de universiteit rondom externe bedreiging en intimidatie van medewerkers. Informatie van mensen die met incidenten te maken hebben (gehad), is anoniem verwerkt in het onderzoek.

Publicatie

De uitkomsten van het onderzoek zijn in januari 2024 gepubliceerd. In het rapport zijn de bevindingen te lezen van medewerkers die te maken hadden met externe bedreiging of intimidatie en de resultaten van de interviews met beleidsmedewerkers. Verder bevat het rapport aanbevelingen voor het beleid rondom (externe) veiligheid. Deze zijn gebaseerd op de analyse van online publicaties en websites én de bevindingen uit de interviews. De aanbevelingen bestaan uit:

  • zes richtlijnen voor beleidsmakers;
  • aanvullingen per richtlijn, op basis van de interviews met melders en beleidsmedewerkers.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

Charity Enny

Adviseur

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.