Pilot Samen op ontwikkelingstour

In dialoog over ontwikkeling en loopbaan

Jezelf ontwikkelen als professional is belangrijk. Dat vraagt om een goede dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over ontwikkeling en loopbaan. Want samen het gesprek hierover kunnen voeren binnen het team helpt. De aanpak van SoFoKleS vergemakkelijkt en stimuleert dit gesprek. Hierbij staat de dialoog in teamverband centraal. De pilot bleek door het werken op afstand in 2020 niet haalbaar en is daarom aangepast naar een digitale variant Expeditie Teamdialoog.

Aanpak

De pilot is gebaseerd op een succesvolle aanpak uit de zorg (IZZ-aanpak), die effectief is gebleken bij het creëren van een gezond en veilig werkklimaat. De methodiek zorgde voor een meer open cultuur. Niet alleen binnen deelnemende teams, maar ook binnen organisaties. SoFoKleS heeft deze aanpak doorontwikkeld en aangepast aan de context van de universitaire sector. Daarbij hebben we het toegesneden op een ander onderwerp, namelijk ontwikkeling en mobiliteit. Hiervoor zijn de volgende materialen ontwikkeld:

 

 

 

Proces Aanpak

Teamdialoog in het kort

De teamdialoog bestaat uit een aantal stappen die achter elkaar in één ronde worden doorlopen.

  • Stap 0. Leidinggevenden worden getraind en gecoacht om een teamdialoog te begeleiden.
  • Stap 1. Teampeiling: de medewerkers van een team worden uitgenodigd voor een korte vragenlijst over een specifiek thema. Met als doel: ophalen wat leeft binnen het team over dit onderwerp.
  • Stap 2. Teamdialoog: de teamleden gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de peiling en bedenken met elkaar oplossingen voor gesignaleerde problemen.
  • Stap 3. In gesprek met de bestuurder: de bestuurder/decaan van het team gaat in gesprek over de uitkomsten van de teamdialoog. Hierdoor ziet en voelt het team betrokkenheid van het hoger management. De bestuurder kan verbinding leggen met zijn strategisch kader. Het hoger management weet zo wat er speelt en kan hierop actie ondernemen.

De teams doorlopen de drie stappen uit de aanpak drie keer (drie rondes). De ervaring leert dat medewerkers, leidinggevenden en bestuurders daarna makkelijker met elkaar de dialoog voeren. Het zit dan meer in hun ‘systeem’. In deze aanpak staat de structuur van de dialoog vast en de inhoud is vrij.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.