Podcastserie Hete Hangijzers

In 2021 en 2022 verschenen zes podcasts in de reeks ‘Hete hangijzers: brandende kwesties op de academische arbeidsmarkt’. In 2023 zet SoFoKleS de reeks voort. Met deze podcastreeks voeden we de dialoog over actuele onderwerpen in de sector.

Universiteiten

Thema’s die aan bod komen

In elke aflevering van de podcast gaan wetenschappers en andere deskundigen van binnen en buiten de sector in gesprek over een actueel thema. Dit zijn de thema’s van de zes podcastafleveringen:

Podcast 1: De scheve werk-privébalans bij vrouwelijke werknemers
Vrouwen die in de academische sector werken, staan voor grote uitdagingen. Hoe creëer je een goede werk-privébalans? Hoe ga je om met stereotypen in een masculiene arbeidsomgeving? En wat is de oplossing voor meer vrouwen in de academische sector?

In gesprek met wetenschappers Ruth van Veelen, Laura van Dulk en Jantine Schuit.

Podcast 2: Inclusiviteit en diversiteit in de werkomgeving
Universiteiten zetten zich steeds meer in voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Waarom is dit belangrijk? Wanneer is de universiteit als werkgever inclusief? Hoe werken universiteiten aan verandering en gaat dat snel genoeg? Zo niet, welke impuls is er nodig?

In gesprek met hoogleraar en Chief Diversity Officer Evangelia Demerouti en universitair docent Wiebren Jansen.

Podcast 3: Tijdelijke contracten en gebrek aan baanzekerheid

Een tijdelijk contract is voor veel jonge wetenschappers eerder regel dan uitzondering. In deze podcast gaat het over de oorzaken en gevolgen van tijdelijke contracten, de nieuwe cao-afspraken en wat er echt nodig is om meer baanzekerheid te creëren in de universitaire sector.

In gesprek met Renée-Andrée Koornstra, hr-directeur bij de Vrije Universiteit, en Niels Jansen, docent en onderzoeker arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Podcast 4: Erkennen en waarderen

Het beoordelingssysteem van wetenschappers gaat veranderen. Dit gebeurt na de publicatie van een position paper over erkennen en waarderen in 2019. Maar een cultuurverandering vraagt wel tijd. Want wie staat er aan het roer? Wie beslist over nieuwe manieren van beoordelen? Hoe raak je daarbij betrokken als jonge wetenschapper? En wat betekent dit voor jouw carrière?

Hoogleraar Manon van der Heijden, co-voorzitter van de commissie Erkennen en Waarderen bij de Universiteit Leiden, en promovenda Charisma Hehakaya (UMC Utrecht) delen hun eigen ervaringen en bespreken de angsten die horen bij een nieuw beoordelingssysteem en hoe je daarover een dialoog voert.

Podcast 5: Sociale veiligheid en ongewenst gedrag

Overal kunnen we lezen over grensoverschrijdend gedrag. Ook universiteiten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met situaties waarin sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. In de podcast komt ter sprake wat situaties onveilig maakt, hoe universiteiten zich inzetten voor meer sociale veiligheid (wat gaat daarbij wel en niet goed?) en welke rol u daar zelf bij kunt hebben.

In gesprek met Leonie Heres, UD in Utrecht en bijzonder hoogleraar Integriteit van het Lokaal Bestuur in Rotterdam, en Susanne Täuber, UHD in Groningen en betrokken geweest bij het onderzoek naar intimidatie in de academische wereld van de Young Academy Groningen.

Podcast 6: Werkgeluk

De thema’s die in de vorige podcastafleveringen aan bod kwamen, kunnen allemaal van invloed zijn op werkgeluk van medewerkers aan een universiteit. Hoe wordt werkgeluk daar precies door beïnvloed? En welke tips zijn er om werkgeluk verder te stimuleren?

In gesprek met Martijn Hendriks, coördinerend onderzoeker bij Erasmus Happiness Economics Research Organisation en Willem van der Deijl, universitair docent Bedrijfsethiek bij Tilburg University.

Podcast 7: Bedreiging van wetenschappers

Wetenschappers en andere medewerkers van universiteiten, zoals diversity officers, krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en intimidatie. In deze aflevering spreken we over de invloed van deze ontwikkeling op het werk en de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Hoe gaan ze daarmee om? Welke hulp kunnen ze verwachten?

In gesprek met Iris Kruijen, woordvoerder en medeoprichter van het Meldpunt intimidatie (sociale) media van de Universiteit Utrecht, en Sarah Bracke, hoogleraar Sociologie van gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam.

Podcast beluisteren

De afleveringen van de podcastserie ‘Hete Hangijzers’ zijn allemaal nog te beluisteren.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.