Gezond Teamroosteren

Onzekerheid over het rooster of een instabiel rooster draagt bij aan mentale en fysieke klachten en sociale belasting bij medewerkers en het verhogen van werkdruk. Door het vergroten van meer zekerheid over het toekomstige rooster en werktijden hebben medewerkers minder werkdruk, en een betere werk-privébalans. Ook draagt dit bij aan het terugdringen van verzuim. De effecten van gezond teamroosteren hebben direct invloed op de organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Roostergames

Door gebruik van de app Serious game of het bordspel de roostergame kunnen medewerkers met elkaar in gesprek gaan over het roosterproces en effecten van roosterwijzigingen. In de meeste gevallen gebeurt dit nadat het rooster is vastgesteld en hebben medewerkers geen grip meer op het rooster, terwijl ze juist baat hebben bij een stabiel rooster met inzicht in hun werktijden in een bepaalde periode.

Het gebruik van de game of de inzet van de app kunnen leiden tot veranderende opvattingen over roosteren of principes rond de planning en veranderingen teweeg brengen in de organisatie. Dit kan gaan over roosteren of over vraagstukken rondom integraal capaciteitsmanagement (ICM) en personeelsplanning. Om gezond teamroosteren en meer stabiele roosters te stimuleren worden verschillende activiteiten georganiseerd. Onder meer door het uitwisselen van  goede praktijkvoorbeelden in de vorm van webinars, roostercafés of masterclasses. Voor umc’s die daadwerkelijk een verandertraject willen inzetten rondom roosteren is er een budget beschikbaar voor begeleiding.

Meer info over de app Serious Game: https://roosterverbeteraar.nl/

Bestellen van het bordspel Roostergame kan via info@sofokles.nl

Webinar Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) en personele inzet

Ook is op 1 maart 2024 het ICM-webinar georganiseerd voor capaciteitsplanners, roosteraars en andere belangstellenden over integraal capaciteitsmanagement in umc’s.

In het ICM-webinar is de Rapportage quickscan ICM besproken. De umc’s zijn gescand op het thema ICM vanuit verschillende perspectieven, zoals visie en ambitie, data en IT. Wat zijn de bevindingen en wat kunnen umc’s van elkaar leren over ICM en personeelsplanning? En welke ontwikkelkansen liggen er? Dat bekijk je terug in het ICM-webinar voor umc’s.

Bekijk het ICM webinar terug

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.