Psychosociale nazorg

In 2021 heeft SoFoKleS extra budget beschikbaar gesteld waarmee umc’s psychosociale nazorg konden aanbieden. In 2023 evalueren we de ervaringen met deze interventieprogramma’s en de effecten ervan. Wat sluit er goed aan op de lokale situatie? Welke interventies werken en welke niet? Wat zijn succesfactoren en belemmeringen in de uitvoering? De uitkomsten van deze evaluatie delen we met de umc’s in een handreiking. Bovendien komt er extra budget beschikbaar waarmee umc’s langere tijd psychosociale nazorg kunnen aanbieden.

Umc's

Evaluatie van interventieprogramma’s

Tijdens de eerste coronagolf boden umc’s op verschillende manieren psychosociale nazorg aan hun medewerkers. SoFoKleS onderzocht in 2020 op welke manieren dit is gebeurd en deed op basis van dit onderzoek aanbevelingen voor psychosociale nazorg in umc’s. Daarna konden umc’s met financiële ondersteuning van SoFoKleS eigen interventieprogramma’s opzetten voor nazorg. Denk aan psychologische hulp of ontspanningsmogelijkheden op de afdeling, zoals een virtual-realitybril en massages. Er is ook een app ontwikkeld waarin medewerkers invullen hoe het met ze gaat en waarin ze zo nodig worden doorverwezen voor verdere ondersteuning.

We gaan nu alle verschillende interventies evalueren en onderzoeken welke interventie het beste werkt voor welke doelgroep in welke situatie. Arbo- en hr-adviseurs, bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers in umc’s kunnen die inzichten gebruiken om nieuwe, effectieve interventies aan te bieden.

Vragenlijst en handreiking

Voor de evaluatie ontwikkelen we samen met een extern onderzoeksbureau een vragenlijst voor hr- en arbo-adviseurs en andere medewerkers. We vragen wat hun ervaringen zijn met psychosociale nazorg. Welke interventies zijn er uitgevoerd en in welke behoeften voorzagen die? Welke medewerkers zijn door deze activiteiten bereikt? Het onderzoeksbureau stelt in overleg met de umc’s een overzicht samen van alle interventies, verspreidt de vragenlijst en analyseert de resultaten uit deze enquête. Vervolgens stellen we een handreiking samen met het overzicht van interventies en de ervaringen van de medewerkers met deze interventies. De handreiking delen we met de umc’s.

Budget om blijvend psychosociale nazorg aan te bieden

Tot slot stelt SoFoKleS nieuw budget beschikbaar voor psychosociale nazorg in umc’s. Zo willen we umc’s in de gelegenheid stellen om hun eerdere instrumenten en interventies te blijven aanbieden én om dit aanbod aan te vullen met nieuwe, effectieve interventies van andere umc’s. Umc’s kunnen voor het aanbod aan psychosociale nazorg een keuze maken uit het overzicht in de handreiking. Ook kunnen medewerkers zich aanmelden voor individuele coachingtrajecten en een tweedaagse intervisietraining waarin ze leren hoe ze intervisie kunnen toepassen.

Op de hoogte blijven?

Meer weten over dit project?

Voor vragen of meer informatie over het project ‘Psychosociale nazorg’ kunt u terecht bij Sanne Hoogendoorn: s.hoogendoorn@caop.nl.

Sanne Hoogendoorn

Projectmedewerker

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.