Voucherregeling psychosociale ondersteuning

Om de psychosociale ondersteuning in umc’s te bevorderen stelde SoFoKleS tot en met eind maart 2024 vanuit de subsidie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid voor elk umc een budget van maximaal € 50.000 beschikbaar. Dit budget kon worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan psychosociale ondersteuning van umc-medewerkers.

Umc's

Thema’s

Er waren vier thema’s waarbinnen de umc’s het budget konden besteden, namelijk:

  1. Peer support
  2. Sociale en psychologische veiligheid
  3. Hoe zet u als leidinggevende medewerkers op #1?
  4. Werkdruk en werkstress

Een verdere omschrijving van de thema’s staat in deze pdf. De onderwerpen zijn tot stand gekomen na onderzoek van Stichting IZZ naar de inzet van eerdere activiteiten bij umc’s op het gebied van psychosociale ondersteuning.

Onderzoek naar eerdere activiteiten

In het begin van 2023 heeft Stichting IZZ geïnventariseerd welke activiteiten umc’s eerder hebben uitgevoerd om psychosociale ondersteuning te bieden aan medewerkers. Er is ook een enquête uitgezet onder medewerkers om op te halen hoe zij deze interventies ervaren hebben en waar behoefte aan is in de toekomst. De resultaten vormden de basis voor de vier thema’s waarbinnen umc’s het aanvullende budget konden inzetten.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een rapportage die u hieronder kunt downloaden.

 

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.