Risico-inventarisatie en ‐evaluatie voor werknemers die werken met MRI

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de belangrijkste gezondheidsrisico’s voor en beschermingsmaatregelen voor medewerkers die met magnetic resonance imaging (MRI) werken. De RI&E kan gebruikt worden als basis om het arbobeleid in uw organisatie te updaten.

Umc's

Aanpak

De RI&E geeft een korte uitleg over hoe MRI werkt en een toelichting op de aanwezigheid van elektromagnetische velden (EMV) bij het werken met MRI. Zowel de directe effecten als de indirecte effecten van EMV op de gezondheid van werknemers worden beschreven.

Daarnaast staan in de RI&E verschillende beheersmaatregelen. Dat zijn maatregelen die organisaties kunnen nemen om medewerkers te beschermen tegen de verschillende schadelijke effecten van het werken met MRI. Voor elk medium en risico zijn er verschillende beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • Persoonlijk
  • Individueel
  • Collectief
  • Bron

Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn gehoorbescherming, een veiligheidsbril, een evacuatieplan en scholingsprogramma’s.

Boek

Oog voor medewerkers

In de RI&E wordt rekening gehouden met alle medewerkers die met MRI werken. Daarbij kunt u denken aan radiologen, onderzoekers en medisch technici, maar ook ondersteunend personeel zoals schoonmakers, technici en dierverzorgers. De medewerkers zijn ingedeeld in twee groepen: medewerkers die frequent met MRI werken en medewerkers die incidenteel in de buurt van een MRI-apparaat werkzaam zijn. Ook is er extra aandacht voor kwetsbare groepen als zwangere medewerkers en medewerkers met implantaten.

SoFoKleS financierde de ontwikkeling van deze RI&E samen met Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De RI&E MRI is vooralsnog niet getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De RI&E is dan ook geen voorschrift, maar een best practice.

Downloads

Generieke verdiepende RI&E MRI voor werken met MRI

Verder lezen op Generieke verdiepende RI&E MRI voor werken met MRI

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Linda van der Marel.

Linda van der Marel

Adviseur

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.