SoFoKleS-lab onderzoeksinstellingen

Werkt u bij een onderzoeksinstelling en wilt u aan de slag met een innovatief project of onderzoek voor de sector? Hiervoor kunt u financiële ondersteuning aanvragen uit het SoFoKleS-lab voor onderzoeksinstellingen. De subsidie is bedoeld voor iedereen die werkt bij een van de negen nationale onderzoeksinstituten van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON), bij bureau NWO-I, bij de Koninklijke Bibliotheek of bij (een van de domeinen, afdelingen bedrijfsvoering of regieorganen van) de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Onderzoekinstellingen

Subsidie voor innovatieve projecten of onderzoeken

De tegemoetkoming uit het SoFoKleS-lab voor onderzoekinstellingen is bedoeld voor innovatieve projecten en onderzoeken die bijdragen aan verbeteringen voor onderzoekinstellingen op het gebied van de arbeidsmarkt en werkomgeving. Dat houdt in dat het project of onderzoek moet passen bij een of meer van de volgende thema’s:

 1. Arbeidsrelaties (hierbij kunt u denken aan subthema’s als leiderschap, medezeggenschap, samenwerking en teamontwikkeling)
 2. Arbeidsmarkt en cijfers (hierbij kunt u denken aan in-, uit- en doorstroom, verlof, verzuim en personele samenstelling)
 3. Duurzaam ontwikkelen
 4. Diversiteit en inclusie
 5. Strategisch personeelsbeleid
 6. Gezond en veilig werken
 7. Een ander arbeidsmarktknelpunt dat gesignaleerd is binnen de onderzoeksinstellingen

U kunt de subsidie uit het SoFoKleS-lab voor onderzoeksinstellingen doorlopend aanvragen in 2023 en 2024. In eerste instantie kunt u tot maximaal €15.000 aan subsidie krijgen. SoFoKleS kan besluiten dit bedrag op te hogen als u daar goede redenen voor aandraagt.

Subsidie aanvragen: hoe werkt het?

 • Maak een projectplan en begroting volgens de opzet die u vindt op het aanvraagformulier.
 • Laat het aanvraagformulier ondertekenen door het hoofd P&O (of iemand in een vergelijkbare functie).
 • Het ondertekende aanvraagformulier (met bijlagen) stuurt u vervolgens naar info@sofokles.nl.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt binnen een maand beoordeeld door de cao-tafel OI (het overleg tussen de werkgever en de werknemersorganisaties van de onderzoekinstellingen). U krijgt daarna bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

Het is belangrijk dat het project of onderzoek:

 • past bij een of meer van bovenstaande thema’s;
 • gericht is op de onderzoekinstellingen en haar medewerkers;
 • een zekere urgentie (probleemstelling) heeft;
 • praktijkgericht is;
 • een vernieuwend karakter heeft;
 • geborgd wordt binnen de onderzoekinstellingen;
 • breder toepasbaar is binnen de sector;
 • een looptijd heeft van maximaal één jaar.

In het projectplan beschrijft u hoe u aan deze criteria voldoet. Een goede tip is om iemand van HR/P&O te laten meedenken en –lezen met uw projectplan, aangezien het project moet bijdragen aan een betere werkomgeving of arbeidsmarkt voor de onderzoeksinstellingen.

Wilt u advies inwinnen van iemand van SoFoKleS, dan kunt u mailen naar info@sofokles.nl.

Criteria en voorwaarden

Alle voorwaarden en de beoordelingscriteria voor een aanvraag kunt u hieronder downloaden.

Beoordelingscriteria SoFoKleS-lab OI 2023-2024 (52.55 KB)

Verder lezen op Beoordelingscriteria SoFoKleS-lab OI 2023-2024

Voorwaarden SoFoKleS-lab OI 2023-2024 (49.93 KB)

Verder lezen op Voorwaarden SoFoKleS-lab OI 2023-2024

Algemene voorwaarden en criteria SoFoKleS (76.34 KB)

Verder lezen op Algemene voorwaarden en criteria SoFoKleS

Inspiratie opdoen?

Voor de universiteiten bestaat het SoFoKleS-lab al langer. Wilt u ideeën opdoen voor een project of onderzoek, kijk dan eens naar de projecten die zijn gerealiseerd met subsidie uit het SoFoKleS-lab voor universiteiten.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Charity Enny.

Charity Enny

Adviseur

Logo Sofokles

Gerelateerd project

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.