SoFoKleS-lab-Talks

SoFoKleS moedigt nieuwe initiatieven uit de kennissector aan, onder andere met financiële bijdragen uit het SoFoKleS-lab. In 2020 is een reeks online SoFoKleS-lab-Talks georganiseerd om de opbrengsten en inzichten te delen uit afgeronde SoFoKleS-lab-projecten.

Universiteiten

In 2016 is het SoFoKleS-lab opgezet om vernieuwende projecten van universiteiten of andere partijen uit de sector te steunen met een financiële bijdrage. In 2018 is een vernieuwde versie van het SoFoKleS-lab voortgezet als één brede regeling voor voorstellen rond twee specifieke thema’s:

  • verbetervoorstellen om de prestatiedruk/werkdruk tot een hanteerbaar niveau terug te brengen;
  • voorstellen rond het bevorderen van het bewustzijn over loopbaanoriëntatie van promovendi en postdocs, binnen en buiten de academie.

Inmiddels zijn de projecten in dit lab afgerond. De opbrengsten en inzichten van de projecten uit dit lab wilden we met de sector te delen. Daarom organiseerde SoFoKleS in het najaar van 2020 een reeks online SoFoKleS-lab-Talks.

Talk By SoFoKleS Logo

Wat houdt een Lab-Talk in?

Per Lab-Talk worden twee of drie projecten gepresenteerd waarbij hetzelfde vraagstuk centraal staat. Dit zijn vraagstukken rondom prestatiedruk/werkdruk of loopbaanoriëntatie van promovendi en postdocs. De SoFoKleS-laboranten, medewerkers van de universiteit die dit project hebben uitgevoerd, vertellen over hun praktijkervaringen, delen de opbrengsten en formuleren gezamenlijk succesfactoren voor de praktijk. Ook delen zij do´s en don´ts met de sector. Voor andere universiteiten is ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het vraagstuk.

SoFoKleS-lab-Talk I

Loopbaanoriëntatie binnen en buiten de universiteit van postdocs, phd´s en junior docenten

Donderdag 1 oktober van 11:00 – 12:00 uur

Universiteiten aan het woord:

  • Universiteit Leiden: Effect en beleving van het opleidingsaanbod voor jonge onderzoekers
  • VU: Verbetering arbeidspositie postdocs
  • VU: Carrière event voor junior docenten
Lab Talk 1

SoFoKleS-lab-Talk II

Werkdruk-/stressreductie bij promovendi en postdocs

Donderdag 29 oktober van 11:00-12:00 uur

Universiteiten aan het woord:

  • TU Delft: Towards a stressless working environment
  • EUR: Proeverij aan initiatieven om werkdruk Internationale PhD’s te verlagen
  • VU: Zacht werken
SoFoKleS-lab-Talks

SoFoKleS-lab-Talk III

Professionaliseringstraject junior docenten en onderwijstijd in relatie tot capaciteit

Donderdag 26 november van 11:00-12:00 uur

Lab Talk 3

Deuren SoFoKleS-lab zijn opnieuw geopend

Heeft u een innovatief idee voor uw universiteit of voor de hele sector? Daarvoor kunt u via het SoFoKleS-lab 2022-2023 financiële ondersteuning aanvragen. Interesse of een voorstel indienen?

Vragen?

Heeft u vragen over de SoFoKleS-lab-Talks?
Neem contact op met Liesbeth Ellenbroek.

Liesbeth Ellenbroek

Adviseur

Logo Sofokles

Ook interessant

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.