SoFoKleS-lab universiteiten

Aan de slag met een innovatief idee voor de universiteit of de sector? Daarvoor kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij SoFoKleS.

Universiteiten

Focus op 3 thema’s

Het SoFoKleS-lab is opgezet om innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt.

Uw aanvraag voor het SoFoKleS-lab 2022-2024 moet passen bij een of meer van de volgende drie thema’s:

  1. Duurzame werkomgeving
  2. Werkomgeving met perspectief
  3. Inclusieve werkomgeving

Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Wel is er een maximumbedrag vastgesteld dat een project aan subsidie kan krijgen. Dit is maximaal € 10.000, ongeacht de hoogte van de subsidieaanvraag. Alle criteria en de voorwaarden voor een aanvraag vindt u onderaan deze pagina.

Benieuwd naar eerdere SoFoKleS-lab projecten? Lees een interview met de initiatiefnemers van het project Mindlab over de videoregistratie van de Universiteit Twente.

Projectidee

Aanvraag indienen

Heeft u een interessant project waarvoor u graag subsidie wilt aanvragen? Hiervoor maakt u gebruik van onderstaand formulier. Dit moet worden voorzien van een begroting en ondertekend zijn door de directeur hr (of een leidinggevende in een vergelijkbare functie).

U kunt uw aanvraag doorlopend van 2022-2024 bij SoFoKleS indienen door het ondertekende aanvraagformulier met begroting te mailen naar info@sofokles.nl.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Aanvragen worden in de eerstvolgende vergadering van de Kamer WO van SoFoKleS besproken. De Kamer WO vergadert vier keer per jaar. Tijdens de vergadering wordt beoordeeld welke projectvoorstellen aan de criteria voldoen en in aanmerking komen voor subsidie. Hier krijgt u vervolgens bericht over.

Criteria en voorwaarden

Bekijk hieronder de beoordelingscriteria voor een aanvraag en de voorwaarden voor projecten binnen het SoFoKleS-lab 2022-2024.

Voorwaarden SoFoKleS Lab 2022-2024

Verder lezen op Voorwaarden SoFoKleS Lab 2022-2024

Beoordelingscriteria SoFoKleS Lab 2022 2023

Verder lezen op Beoordelingscriteria SoFoKleS Lab 2022 2023

Algemene Voorwaarden En Criteria SoFoKleS

Verder lezen op Algemene Voorwaarden En Criteria SoFoKleS

Bent u nog aan de slag met een project binnen het SoFoKleS-lab 2021? Bekijk hieronder de dan geldende voorwaarden en criteria:

Aan de slag na toekenning

Als uw subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, houdt u SoFoKles op de hoogte door twee keer per kalenderjaar een voortgang te geven via het hiervoor bestemde format. Daarnaast levert u voor het afronden van het project een eindrapportage aan in het onderstaande format.

Afgeronde projecten SoFoKleS-lab

Inspiratie nodig voor uw aanvraag? Bekijk dan eens de eerdere projecten die zijn gerealiseerd met subsidie uit het SoFoKleS-lab.

Onderzoek ‘De (on)mogelijkheid van klachten’

Sociologe Zakia Essanhaji van de Vrije Universiteit Amsterdam ontving subsidie uit het SoFoKleS-lab om onderzoek te doen naar klachten over dominante, uitsluitende structuren op universiteiten. In 2022 interviewde ze huidige en voormalige universitaire medewerkers over sociale onveiligheid en vroeg ze naar hun ervaring met meldingen en klachten. Vervolgens analyseerde ze in hoeverre de inrichting van klachtenprocedures invloed heeft op de manier waarop universiteiten omgaan met klachten. In onderstaande video vertelt ze er meer over.

Intervisieprogramma voor PhD-begeleiders

Professionalisering van startende PhD-begeleiders en optimalisering van de begeleiding van PhD ́s. Dat was het doel van een programma dat de Graduate School for the Humanities van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opzette met subsidie uit het SoFoKleS-lab. Het programma bleek in een behoefte te voorzien en wordt nu blijvend aangeboden aan de Faculteit Letteren.

Leergemeenschap voor interdisciplinaire PhD-studenten

Na bovenstaand project vroeg de RUG subsidie aan bij SoFoKleS voor een vervolg. Vanuit de intervisie kwam namelijk naar voren dat interdisciplinaire PhD-studenten en hun begeleiders tegen andere problemen aanlopen dan studenten die binnen één faculteit promoveren. Daarom is er nu een project gestart waarbij interdisciplinaire PhD-studenten en hun begeleiders bij elkaar komen in een soort leergemeenschap, onder leiding van een externe.

In onderstaande video vertellen drie betrokkenen waarom zo’n leergemeenschap belangrijk is en hoe het project tot stand kwam dankzij de subsidie.

Theatervoorstelling Mindlab

De Universiteit Twente en Universiteit Utrecht hebben gezamenlijk de theatervoorstelling Mindlab ontwikkeld over integriteit. Het doel was om het gesprek op gang te brengen over dilemma’s waar je in de wetenschap mee te maken kunt krijgen. Denk aan prestatiedruk, ongewenste omgangsvormen of ethische dilemma’s.

THRIVE PhD Academy

Met de THRIVE PhD Academy helpt het THRIVE Institute jonge PhD’s met hun ontwikkeling. Het doel is dat zij zich ontwikkelen als professionals die maatschappelijke impact hebben, doordat ze in staat zijn een verbinding te leggen tussen de wetenschap en praktijk.

Het project is gepresenteerd tijdens een SoFoKleS-Talk in september 2021. Bekijk de presentatie.

Carrièrebijeenkomst voor junior docenten

De Vrije Universiteit Amsterdam organiseerde in 2021 een bijeenkomst over het carrièreperspectief voor junior docenten. Ter inspiratie vertelden drie voormalig junior docenten hoe zij zich hebben ontwikkeld. Dit gesprek is te beluisteren in een podcast op Soundcloud.

Projecten vóór 2020

In 2020 zijn in een reeks SoFoKleS-lab-Talks de ervaringen gedeeld met SoFoKleS-lab-projecten uit 2016 en 2018. Meer informatie daarover vind je op de projectpagina SoFoKleS-lab-Talks.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Charity Enny.

Charity Enny

Adviseur

Ook interessant

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.