Symposium ‘Koers kiezen in leiderschap’

Op donderdagmiddag 11 april 2024 heeft SoFoKleS een symposium georganiseerd over verschillende aspecten van leiderschap. Leiderschap is belangrijk voor zowel organisatieontwikkeling, teamontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hoe kun je daar invulling aan geven en een koers kiezen die past bij deze tijd? Daarover gingen we in gesprek met de deelnemers. Op deze pagina vindt u een terugblik op het symposium.

De universitaire sector is een bijzondere sector vanwege de verschillende functies van universiteiten. Universiteiten fungeren als kenniscentrum, bieden onderwijs aan en willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het vereist leiderschap om al die functies goed te vervullen en de organisatie verder te ontwikkelen. Om de gemeenschappelijke doelen te bereiken, is het belangrijk dat medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van universiteiten elkaar weten te inspireren, naar elkaar luisteren, besluiten durven te nemen en samenwerken. Daarvoor is leiderschap nodig op drie niveaus:

  • hiërarchisch niveau (leidinggeven aan een organisatie of team)
  • teamniveau (teamontwikkeling)
  • persoonlijk niveau (persoonlijk leiderschap)

Hoe geef je in de huidige tijd vorm aan deze drie niveaus van leiderschap? Daarover ging het op het symposium.

In twee workshoprondes met elk vijf verschillende workshops konden deelnemers (afkomstig van alle universiteiten van Nederland en gelieerde organisaties) hun licht opsteken over thema’s als leiderschap en sociale veiligheid, vernieuwend leiderschap, en leiderschap en teamontwikkeling. De keynote was van Paul Rulkens. Hieronder vindt u een verslag van de keynote en workshops.

Opening door dagvoorzitter Bregje Mollee
Interview met Donald Pechler en Stefan van der Meer over leiderschap in de universitaire sector
Wie zit naast een bekende?
Eerste workshopronde, workshop leiderschap en sociale veiligheid

Keynote Paul Rulkens    

Paul Rulkens hield tijdens het symposium een keynote over: Hoe worden de besten nog beter? Professioneel succes is voorspelbaar. Als je resultaten wilt behalen die je nog nooit eerder hebt bereikt, moet je dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. In een enthousiasmerend pleidooi besprak Paul onconventionele, bijna controversiële, maar zeer effectieve strategieën om snel grote, ambitieuze doelen te bereiken op de meest eenvoudige manier.

Kernpunten van de keynote:

  • Hoe je een cultuur van high-performance creëert in je organisatie.
  • Hoe je strategisch kunt stoppen om grote doelen te bereiken.
  • Hoe je twee keer zoveel resultaten behaalt in de helft van de tijd.

Paul Rulkens is een professionele spreker, auteur en boardroom adviseur. Hij is opgeleid als chemisch ingenieur en heeft daarna meer dan 20 jaar in het internationale bedrijfsleven gewerkt. Hij is een expert in onconventionele strategieën om buitengewone resultaten te behalen. Daarvoor baseert hij zich op de praktische organisatorische toepassingen van gedragspsychologie, neurowetenschappen en, vooral, gezond verstand. Over dit onderwerp heeft hij twee boeken gepubliceerd.

Workshops

Leiderschap en sociale veiligheid

Sean Stevenson en Fatou Tevette van het CAOP

Leiders die willen bouwen aan een sociaal veilige werkomgeving komen veel paradoxen tegen, waarbij aspecten als gedrag, groepsdynamiek en cultuur vaak een rol spelen. In de workshop gingen we hierop in. Ook bespraken we met elkaar wat sociale veiligheid betekent binnen de universitaire sector. De workshop gaf inzicht in datgene wat bijdraagt aan een sociaal veilige omgeving binnen de sector, hoe alledaagse, menselijke, processen hieraan bijdragen en hoe u hieraan kunt meebouwen.

De presentatie van deze workshop is alleen beschikbaar voor deelnemers. Heeft u vragen over het thema van de workshop? Neem dan contact op via info@sofokles.nl.

Persoonlijk leiderschap

Robbert Braak van ‘Je bent beter dan je denkt’

Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over je eigen leven. Door inzicht te hebben in persoonlijke waarden en talenten, kan je doelen kiezen die bij jou passen. De keuze voor specifieke waarden en doelen zijn richtinggevend voor je leven en dragen bij aan je gemoedstoestand. Robbert Braak van ‘Je bent beter dan je denkt’ helpt personen op een creatieve en doeltreffende manier inzicht te krijgen in persoonlijke waarden en doelen. Bij deze workshop hebben we gekeken naar speciaal geselecteerde fragmenten uit films en documentaires over het thema ‘staan voor jezelf’. In het bijzonder ging het over situaties die spannend zijn en waarbij je complexe druk ervaart. Op basis van deze fragmenten gingen de deelnemers onderling en met Robbert Braak in gesprek.

Leiderschap en teamontwikkeling

Saskia Tjepkema van Kessels-Smit

Deze workshop ging over leiderschap binnen teams. Het belang van teams is steeds groter geworden. Het merendeel van de beroepsbevolking werkt in een of meerdere teams tegelijkertijd. Teams zijn bovendien steeds ‘vloeibaarder’: ze veranderen voortdurend van vorm en samenstelling. Saskia Tjepkema van Kessels-Smit gaf aan de hand van de Appreciative Inquiry methode, oftewel waarderend onderzoeken, de deelnemers handvatten om te kijken wat wel werkt binnen een team en wat een team in huis heeft. Ze daagde hen uit problemen vanuit een positieve invalshoek aan te pakken en te bekijken hoe het team het probleem kan oplossen zonder uit te zoeken hoe het probleem is ontstaan.

De presentatie van deze workshop is alleen beschikbaar voor deelnemers.

Inclusief leiderschap

Marloes van Engen van de Radboud Universiteit en Stefan van der Meer van Tilburg University

In deze workshop hebben we zowel de theoretische fundamenten als de praktische toepassingen van inclusief leiderschap besproken. Bij inclusief leiderschap gaat het om de juiste balans tussen aandacht voor het team en aandacht voor het individu. Een inclusief leider draagt dus zorg voor een omgeving waarbij ieders unieke inbreng wordt gewaardeerd en teamleden zich verbonden voelen met het team. Deelnemers aan de workshop leerden een praktische aanpak om zo’n inclusieve omgeving te creëren en vooroordelen te doorbreken.

Vernieuwend leiderschap

Bob Schipper van RSPND

De managementhiërarchie als organisatiemodel kraakt onder de druk van groeiende complexiteit. Een model waar alle belangrijke beslissingen door het topmanagement genomen worden, past slecht bij complexe en sterk dynamische omgevingen. En universiteiten bevinden zich doorgaans in precies zo’n omgeving. In deze workshop stonden we stil bij vernieuwend leiderschap dat rekening houdt met de veranderende context van universiteiten. Wat betekent het om het werk te organiseren, in plaats van de mensen? Op basis van vier thema’s (doelgericht, betrokken, wendbaar en effectief) hebben deelnemers aan de workshop bekeken wat deze verschuiving voor gevolgen heeft voor rollen en verantwoordelijkheden. En hoe leiderschapsstijlen daarbij kunnen (en moeten) aansluiten.

Dagvoorzitter en sneldichteres

Dagvoorzitter van het symposium was Bregje Mollee. Ze heeft ruime ervaring als hr-directeur, operationeel directeur, cao-onderhandelaar en belangenbehartiger van zowel werkgevers als werknemers in meerdere sectoren. Zo was ze meer dan zes jaar landelijk bestuurder bij CNV Connectief. Van 2012 tot 2020 was ze directeur hr bij de VSNU, nu Universiteiten van Nederland (UNL). Daarna vertegenwoordigde ze als directeur Advies, Strategie & Kennis bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) werkgevers in de uitzendsector.

Aan het einde van het symposium was er een plenaire afsluiting. Sneldichteres Dominique Engers verzorgde een gezongen samenvatting in dichtvorm.

Tweede workshopronde
Workshop Inclusief leiderschap
Sneldichteres Dominique Engers
Applaus uit de zaal

Meer informatie

Heeft u vragen over het symposium? Dan kunt u contact met ons opnemen.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Logo Sofokles

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.