Symposium ‘Koers kiezen in leiderschap’

Op donderdagmiddag 11 april 2024 organiseert SoFoKleS een symposium in Amersfoort rond het thema leiderschap. Met gastsprekers en in workshops willen we samen met u in gesprek over verschillende typen leiderschap. Leiderschap is belangrijk voor zowel organisatieontwikkeling, teamontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hoe kun je daar invulling aan geven en een koers kiezen die past bij deze tijd?

De universitaire sector is een bijzondere sector vanwege de verschillende functies van universiteiten. Universiteiten fungeren als kenniscentrum, bieden onderwijs aan en willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het vereist leiderschap om al die functies goed te vervullen en de organisatie verder te ontwikkelen. Om de gemeenschappelijke doelen te bereiken, is het belangrijk dat medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van universiteiten elkaar weten te inspireren, naar elkaar luisteren, besluiten durven te nemen en samenwerken. Daarvoor is leiderschap nodig op drie niveaus:

  • hiërarchisch niveau (leidinggeven aan een organisatie of team)
  • teamniveau (teamontwikkeling)
  • persoonlijk niveau (persoonlijk leiderschap)

Hoe geef je in de huidige tijd vorm aan deze drie niveaus van leiderschap? Daarover gaat het op het symposium ‘Koers kiezen in leiderschap’ op 11 april 2024.

 

Aanmelden

Mis dit symposium niet als u een nieuwe kijk op leiderschap wilt ontwikkelen die u kunt toepassen in de praktijk van uw universiteit. U kunt zich kosteloos aanmelden via onderstaande knop. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Programma symposium

12.30 – 13.00 uur: Inlooplunch
13.00 – 13.10 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter Bregje Mollee
13.10 – 13.30 uur: Kort interview met bestuursleden SoFoKleS over het thema leiderschap
13.30 – 14.20 uur: Eerste ronde workshops
14.20 – 14.50 uur: Pauze
14.50 – 15.35 uur: Keynote Paul Rulkens
15.35 – 16.25 uur: Tweede ronde workshops
16.30 – 16.45 uur: Creatieve samenvatting door sneldichteres Dominique Engers
16.45 – 18.00 uur: Borrel

Hieronder vindt u een toelichting op het programma.

Keynote Paul Rulkens    

Paul Rulkens houdt tijdens het symposium een keynote over: Hoe worden de besten nog beter? Professioneel succes is voorspelbaar. Als je resultaten wilt behalen die je nog nooit eerder hebt bereikt, moet je dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. In de keynote zal Paul onconventionele, bijna controversiële, maar zeer effectieve strategieën bespreken om snel grote, ambitieuze doelen te bereiken op de meest eenvoudige manier.

Kernpunten van de keynote:

  • Hoe je een cultuur van high-performance creëert in je organisatie.
  • Hoe je strategisch kunt stoppen om grote doelen te bereiken.
  • Hoe je twee keer zoveel resultaten behaalt in de helft van de tijd.

Paul Rulkens is een professionele spreker, auteur en boardroom adviseur. Hij is opgeleid als chemisch ingenieur en heeft daarna meer dan 20 jaar in het internationale bedrijfsleven gewerkt. Hij is een expert in onconventionele strategieën om buitengewone resultaten te behalen. Daarvoor baseert hij zich op de praktische organisatorische toepassingen van gedragspsychologie, neurowetenschappen en, vooral, gezond verstand. Over dit onderwerp heeft hij twee boeken gepubliceerd.

 

Workshops

Leiderschap en sociale veiligheid

Fatou Tevette en Sean Stevenson van het CAOP

Leiders die willen bouwen aan een sociaal veilige werkomgeving komen veel paradoxen tegen, waarbij aspecten als gedrag, groepsdynamiek en cultuur vaak een rol spelen. In de workshop zoomen we hierop in. Ook bespreken we met elkaar wat sociale veiligheid betekent binnen de universitaire sector. Na afloop van deze workshop heeft u inzicht in wat bijdraagt aan een sociaal veilige omgeving binnen de sector, hoe alledaagse, menselijke, processen hieraan bijdragen en hoe u hieraan kunt meebouwen.

Persoonlijk leiderschap

Robbert Braak van ‘Je bent beter dan je denkt’

Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over je eigen leven. Door inzicht te hebben in persoonlijke waarden en talenten, kan je doelen kiezen die bij jou passen. De keuze voor specifieke waarden en doelen zijn richtinggevend voor je leven en dragen bij aan je gemoedstoestand. Robbert Braak van ‘Je bent beter dan je denkt’ helpt personen op een creatieve en doeltreffende manier inzicht te krijgen in persoonlijke waarden en doelen. Bij deze workshop gaan we kijken naar speciaal voor deze workshop geselecteerde fragmenten uit films en documentaires over het thema ‘staan voor jezelf’. Het zal dan in het bijzonder gaan over situaties die spannend zijn en waarbij je complexe druk ervaart. De filmscenes bieden verhalen, emoties en nieuwe perspectieven op dit thema. Op basis van deze fragmenten gaan de deelnemers onderling en met Robbert Braak in gesprek.

Leiderschap en teamontwikkeling

Saskia Tjepkema van Kessels-Smit

Deze workshop richt zich op leiderschap binnen teams. Het belang van teams is steeds groter geworden. Het merendeel van de beroepsbevolking werkt in een of meerdere teams tegelijkertijd. Teams zijn bovendien steeds ‘vloeibaarder’: ze veranderen voortdurend van vorm en samenstelling. Saskia Tjepkema van Kessels-Smit geeft aan de hand van de Appreciative Inquiry methode, oftewel waarderend onderzoeken, u handvatten om te kijken wat wel werkt binnen een team en wat een team in huis heeft. Saskia daagt u uit problemen vanuit een positieve invalshoek aan te pakken en te bekijken hoe het team het probleem kan oplossen zonder uit te zoeken hoe het probleem is ontstaan.

Inclusief leiderschap

Marloes van Engen van de Radboud Universiteit en Stefan van der Meer van Tilburg University

Ontdek de kracht van inclusief leiderschap in onze interactieve workshop! We bespreken zowel de theoretische fundamenten als de praktische toepassingen. Bij inclusief leiderschap gaat het om de juiste balans tussen aandacht voor het team en aandacht voor het individu. Een inclusief leider draagt dus zorg voor een omgeving waarbij ieders unieke inbreng wordt gewaardeerd en teamleden zich verbonden voelen met het team. In deze workshop leert u een praktische aanpak om zo’n inclusieve omgeving te creëren en vooroordelen te doorbreken.

Vernieuwend leiderschap

Bob Schipper van RSPND

De managementhiërarchie als organisatiemodel kraakt onder de druk van groeiende complexiteit. Een model waar alle belangrijke beslissingen door het topmanagement genomen worden, past slecht bij complexe en sterk dynamische omgevingen. En universiteiten bevinden zich doorgaans in precies zo’n omgeving. Daarom staan we in deze workshop stil bij vernieuwend leiderschap dat rekening houdt met de veranderende context van universiteiten. Tijdens deze workshop staat u stil bij de complexiteit van de universitaire sector en wat dit vraagt van individuele organisaties. Wat betekent het om het werk te organiseren, in plaats van de mensen? U krijgt inzicht in wat deze verschuiving betekent voor uw eigen professionele handelen. Op basis van vier thema’s (doelgericht, betrokken, wendbaar en effectief) bekijken we wat deze verschuiving betekent voor rollen en verantwoordelijkheden. En hoe leiderschapsstijlen daarbij kunnen (en moeten) aansluiten.

Dagvoorzitter en sneldichteres

Ook tijdens een symposium is er leiderschap nodig. Bregje Mollee neemt dit op zich in haar rol als dagvoorzitter. Ze heeft ruime ervaring als hr-directeur, operationeel directeur, cao-onderhandelaar en belangenbehartiger van zowel werkgevers als werknemers in meerdere sectoren. Zo was ze meer dan zes jaar landelijk bestuurder bij CNV Connectief. Van 2012 tot 2020 was ze directeur hr bij de VSNU, nu Universiteiten van Nederland (UNL). Daarna vertegenwoordigde ze uitzendkrachten als directeur Advies, Strategie & Kennis bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Aan het einde van het programma is er een plenaire afsluiting waarin we met elkaar terugblikken op de inhoud van de middag. Sneldichteres Dominique Engers zal dan de dag afsluiten met een samenvatting in dichtvorm.

Praktische informatie

Het symposium wordt gehouden van 13.00 – 16.45 uur in Het Oude Magazijn, Soesterweg 310f in Amersfoort. Voorafgaand aan de start van het programma bent u vanaf 12.30 welkom voor een lunch. Na afloop is er een borrel.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het symposium? Dan kunt u contact met ons opnemen.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.