Teamontwikkeling

Goed functionerende teams dragen bij aan een aantrekkelijke werkomgeving en hebben een positieve invloed op medewerkers. Daarom brengt SoFoKleS in kaart welke elementen belangrijk zijn voor teamontwikkeling en de samenwerking binnen teams. Ook onderzoeken we hoe teamontwikkeling erkend en gewaardeerd kan worden vanuit de ervaring van teams. Met de bevindingen uit dit project kunnen we teams helpen zich verder te ontwikkelen.

Universiteiten

Teamontwikkeling stimuleren

Binnen universiteiten is steeds meer oog voor het samenwerken, ontwikkelen en presteren als team. Dit komt ook door het landelijke programma Erkennen en Waarderen, waarin ruimte is voor ieders talent. Als teamleden goed kunnen samenwerken vanuit hun eigen kwaliteiten, zorgt dat voor betere teamprestaties. Teamontwikkeling heeft ook een positieve invloed op de werkomgeving en op de duurzame inzetbaarheid en het behoud van medewerkers. Maar voor veel teams is het stimuleren van teamontwikkeling nog nieuw. SoFoKleS helpt deze teams op weg door ervaringen te verzamelen uit verschillende teams. Zo brengen we in kaart wat er nodig is om teamontwikkeling te stimuleren.

Groepsinterviews en kennisdeling

We houden groepsinterviews met een aantal teams. Via deze interviews onderzoeken we wat deze teams helpt om goed samen te werken en te presteren, en wat juist niet. Zo kunnen we bepalen wat er nodig is om teamontwikkeling te stimuleren, te erkennen en waarderen, en te beoordelen. De ervaringen van de teams delen we via artikelen op onze website en tijdens een bijeenkomst. Op deze manier willen we kennisdeling en –uitwisseling stimuleren.

Aanmelden met uw team?

Spreekt het onderwerp teamontwikkeling u aan? Werkt u fijn samen in uw team? Dan vinden we het fijn als u contact met ons opneemt! We zijn namelijk op zoek naar een aantal teams die we kunnen interviewen.

Alle teams zijn welkom: formeel of informeel, groot of klein, teams bestaande uit wetenschappelijk personeel, obp of juist een combinatie van beide.

U kunt u aanmelden bij met Sanne Hoogendoorn via s.hoogendoorn@caop.nl. Ook voor vragen over dit project kunt u Sanne mailen.

Copyright 2020

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.