Tegemoetkoming Regeling zware beroepen umc’s

Per 1 november 2022 is de Regeling zware beroepen van kracht. Op grond van deze regeling kunnen medewerkers in een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Umc’s die vanwege deze regeling een uitkering verstrekken aan voormalige medewerkers, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij SoFoKleS.

SoFoKleS zet er zich samen met de umc’s voor in dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn tot hun pensioen. Maar voor medewerkers in specifieke beroepen die door de jaren heen te maken hebben gehad met een hoge werkbelasting, kan het werk tegen het einde van hun loopbaan toch te zwaar worden. Zij kunnen dan een beroep doen op de Regeling zware beroepen. Op grond van deze regeling kunnen ze – als ze aan de voorwaarden voldoen – maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Voorwaarden voor eerder uittreden

Umc-medewerkers kunnen een beroep doen op de Regeling zware beroepen als zij voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • In de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2025 bereiken ze een leeftijd die maximaal drie jaar en minimaal zes maanden voor de AOW-leeftijd ligt.
  • Ze zijn direct voor de uittredingsdatum ten minste één jaar bij het umc werkzaam in een zwaar beroep op basis van een arbeidsovereenkomst. (In de functielijst in bijlage 1 van de Regeling zware beroepen voor umc’s staan de functies genoemd die onder deze regeling vallen.)
  • Ze hebben een functie in maximaal schaal 11.
  • Ze werken ten minste 20 dienstjaren in de zorg, binnen een umc of andere zorginstelling (zoals bij pensioenfondsen ABP en PFZW).

Medewerkers die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen maximaal drie jaar eerder stoppen met werken en krijgen daarvoor van de werkgever een uitkering op basis van de AOW-uitkering, naar rato van het dienstverband.

De overige voorwaarden voor de uitkering staan vermeld in de Regeling zware beroepen voor umc’s. Zo mag de medewerker die een uitkering ontvangt geen betaald werk meer verrichten (niet in het umc en ook niet ergens anders).

Umc’s kunnen tegemoetkoming aanvragen bij SoFoKleS

Umc’s die aan voormalige medewerkers een uitkering verstrekken in het kader van de Regeling zware beroepen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij SoFoKleS. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 25% van de uitkering die de werkgever betaalt aan de werknemer.

De tegemoetkoming is aan te vragen via een portal. Vanaf half januari is de aanvraag mogelijk, maar u kunt u nu alvast registreren als werkgever.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.