Teamdialoog werk-privébalans

Een relatief groot deel van de umc-medewerkers heeft zorgtaken naast hun werk. Ze hebben bijvoorbeeld de zorg voor kinderen of zijn mantelzorger. De hoge werkdruk in combinatie met de zorgtaken thuis kan leiden tot een verstoorde werk-privébalans. Via een teamdialoog over de werk-privébalans wil SoFoKleS bijdragen aan een breder onderling begrip in teams voor deze medewerkers en voor doelgerichte oplossingen op maat.

In dit project richten we ons op medewerkers met zorgtaken thuis én op hun naaste collega’s en leidinggevenden. Het is voor hen vaak lastig een gezonde balans te bewaren tussen zorgtaken en het werk. Zeker als er sprake is van een hoge werkdruk en weinig regelmogelijkheden. We gebruiken het instrument van de teamdialoog om deze uitdaging bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken.

Wat is een teamdialoog?

Een teamdialoog is een oplossingsgericht gesprek in een team over een bepaalde uitdaging (in dit geval de werk-privébalans). Teamleden voeren een dialoog met elkaar gebaseerd op de methode InDialoog van IZZ. Ze bespreken de knelpunten en bedenken samen passende maatregelen. Het doel is de eigen regie van werkenden te versterken en zorgen voor meer onderling begrip.

Teamdialoog in het LUMC

In het najaar van 2023 wordt de teamdialoog met medewerkers in het LUMC gevoerd. Aan elke dialoogsessie nemen één leidinggevende en tien tot vijftien medewerkers deel. In het eerste kwartaal van 2024 worden de ervaringen die zijn opgehaald uit 2023 opgesteld in een rapport.

Gedurende de teamdialoog kan naar voren komen dat er behalve zorgtaken thuis ook andere dingen invloed hebben op de werk-privébalans en het werkplezier van medewerkers. Er is ruimte om ook hierover het teamgesprek aan te gaan en te verkennen welke passende maatregelen nodig zijn om hierop in te spelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op.

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.