Werkdruknetwerk voor universiteiten

Het werkdruknetwerk brengt hr-medewerkers van universiteiten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van werkdruk op hun universiteit. In het najaar van 2023 is het werkdruknetwerk opnieuw opgestart.

Universiteiten

Het werkdruknetwerk is ontstaan vanuit de behoefte van medewerkers op universiteiten met werkdruk in de portefeuille, om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van werkdruk. Elkaar inspireren en kennis delen staat in dit netwerk centraal.

Vervolg van eerder werkdruknetwerk

Met het project ‘Maak werk van werkdruk’ heeft SoFoKleS in 2020-2022 aandacht gevraagd voor werkdruk op universiteiten. Als onderdeel van dit project is ook een online werkdruknetwerk opgestart, waarin de leden met elkaar in gesprek konden over alles wat speelt rondom werkdruk op de universiteiten. In het najaar van 2020 en in 2021 vond elke maand een lunchgesprek plaats. In 2022 is het project afgerond en daarmee kwam ook het werkdruknetwerk tot een einde.

Omdat werkdruk een blijvend actueel thema is voor universiteiten, heeft SoFoKleS in 2023 bij oud-deelnemers van het netwerk gepeild of er behoefte is aan een vervolg van het werkdruknetwerk. Vanwege de vele positieve reacties hebben we besloten het netwerk weer op te starten.

Bijeenkomsten werkdruknetwerk

Vanaf 2024 komt het netwerk een aantal keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen over de aanpak van werkdruk. Eén keer wordt een bijeenkomst op locatie georganiseerd, de rest van de bijeenkomsten is online.

Heeft u zich nog niet aangesloten bij het werkdruknetwerk en wilt u op de hoogte worden gehouden van de bijeenkomsten? U kunt contact opnemen met projectleider Liesbeth Ellenbroek via de knop hieronder of mailen naar info@sofokles.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Liesbeth Ellenbroek.

Liesbeth Ellenbroek

Adviseur

Liesbeth van Ellenbroek

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.