Werkend beleid om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

Hoe bevorderen Nederlandse universiteiten de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Welke maatregelen dragen er aan bij dat medewerkers gezond, gemotiveerd en competent hun huidige en toekomstige werk kunnen blijven uitvoeren? En wat is nodig voor succesvolle implementatie van het ontwikkelde beleid?

Universiteiten

Deze vragen staan centraal in de inventarisatie die SoFoKleS in 2019 in opdracht van de cao-tafel uitvoerde. De uitkomsten van deze inventarisatie naar werkende maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen zijn gebundeld in het onderzoekrapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de praktijk’. Het rapport biedt informatie en inspiratie om duurzame inzetbaarheid binnen universiteiten te bevorderen. Ook biedt het handvatten om hier op landelijk niveau afspraken over te maken.

Aanpak project

Voor deze inventarisatie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Een literatuuronderzoek om richting te geven aan het onderzoek.
  • Een analyse van cao-maatregelen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid in het wo en in vier andere sectoren (hbo, Nationale Nederlanden, Gasunie en Nederlandse Spoorwegen).
  • Interviews met HR-vertegenwoordigers van dertien universiteiten en de KNAW en met zestien medewerkers van acht instellingen die actief met hun eigen loopbaan bezig zijn.
  • Twee workshopsessies tijdens een landelijke bijeenkomst van het Lokaal Overleg over duurzaam personeelsbeleid.
  • Drie opeenvolgende enquêtes onder universiteitsmedewerkers.

Doel van het project

De inventarisatie kent de volgende doelstellingen:

  • Inzicht geven in welke maatregelen er in de praktijk worden ingezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Inzicht geven in succesvolle maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Inzicht geven in factoren die van invloed zijn op een effectieve implementatie van het ontwikkelde beleid.
  • Aan de hand van de geformuleerde conclusies en aanbevelingen binnen de universiteiten het gesprek op gang brengen over het effectief realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Resultaten

Onderzoeksrapport Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Verder lezen op Onderzoeksrapport Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Samenvatting met de belangrijkste opbrengsten uit de inventarisatie

Verder lezen op Duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Samenvatting met de belangrijkste opbrengsten uit de inventarisatie

In vier stappen naar duurzame inzetbaarheid

Iedere medewerker werkt graag met plezier en wil het beste uit zichzelf halen. Om langere tijd gemotiveerd, vakbekwaam en vitaal te kunnen werken is grip op je loopbaan belangrijk. Rust, ruimte, richting en ruggensteun zijn belangrijke randvoorwaarden om regie te pakken op je loopbaan. Met de animatievideo’s van SoFoKleS kunnen HR-professionals hieraan bekendheid geven binnen de universiteit. De video’s zijn ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek naar werkzame maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie ontvangen over het project? Neem contact met ons op!

SoFoKleS

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag, T: 070 37 65 727

Andere activiteiten van SoFoKleS onderneemt om duurzame inzetbaarheid te stimuleren in de sector:

Pilot Functieperspectief secretaresse

Pilot Functieperspectief
Verder lezen op Pilot Functieperspectief secretaresse

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.