December 2023: Lerende universitaire organisatie

Universiteiten streven naar continue organisatieverbetering, met een cultuur waarin elke professional zich ontwikkelt en kan bijdragen aan het verbeteren van de werkprocessen en het organisatiebeleid. Zo ontstaat een lerende organisatie, die zich kan blijven verbeteren en aanpassen aan een veranderende context.

De sociale partners in de universitaire sector vinden het belangrijk dat universiteiten zich optimaal als lerende organisatie kunnen blijven ontwikkelen. SoFoKleS brengt met dit onderzoek in kaart wat de elementen van een lerende organisatie zijn en bij welke van die elementen universiteiten nog een ontwikkelbehoefte hebben.

Dit onderzoek wil zo een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van universiteiten, door handvatten te bieden om een (meer) lerende organisatie te worden. Een leercultuur wordt bijvoorbeeld bevorderd door middel van effectieve kennisdeling, uitwisseling van goede voorbeelden en constructieve feedback op organisatieprocessen en -beleid. Het beoogde resultaat hiervan is dat de organisatie zich kan blijven verbeteren en aanpassen.

De winst van lerende organisaties

Voor succesvolle aanpassing is het nodig dat er op allerlei niveaus geleerd wordt. Een lerende organisatie zijn is dus geen doel op zich, maar een leercultuur is nodig om als organisatie de taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen blijven vervullen. Specifiek voor universiteiten geldt dat lerende universitaire organisaties beter in staat zijn om in allerlei omstandigheden hoogwaardig academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te blijven leveren, gericht op de actuele opgaven en vragen binnen de samenleving.

Behalve dat lerende organisaties toekomstbestendiger zijn, zijn ze ook een aantrekkelijker werkgever, zo blijkt uit onderzoek. Er is immers volop ruimte voor persoonlijke groei en teamontwikkeling, en er is inspraak, afstemming over het beleid van de universiteit en een gedeelde ambitie. Daarnaast kunnen medewerkers van lerende organisaties zich meer betrokken voelen bij de organisatie en zijn ze tevredener over het werk dat zij doen.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.