Januari 2024: Externe bedreiging en intimidatie van universitaire medewerkers

Medewerkers van elke universiteit in Nederland worden geconfronteerd met bedreigingen en intimidatie vanwege hun functie, werkzaamheden en/of bijdragen aan het publieke debat vanuit hun eigen expertise of vakgebied. Deze vormen van bedreiging en intimidatie hebben zowel persoonlijke als maatschappelijke ingrijpende gevolgen. SoFoKleS heeft onderzocht hoe universiteiten hiermee omgaan.

Bestaande initiatieven voor een veilige werkomgeving

Via diverse initiatieven probeert de sector een veilige werkomgeving te waarborgen en de medewerkers in de universitaire sector te beschermen. Zo is de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ ontwikkeld vanuit Universiteiten van Nederland (UNL), is het meldpunt WetenschapVeilig opgericht, en bestaat er een ‘Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs’.

Handvatten voor aanvullend beleid

De sociale partners in de universitaire sector benadrukken dat het belangrijk is dat medewerkers hun taken veilig kunnen uitvoeren en moedigen maatregelen aan om de werkomgeving nog veiliger te maken. Dit onderzoek van SoFoKleS geeft handvatten voor zulke aanvullende maatregelen. Het brengt in kaart waar zowel universitaire medewerkers als beleidsmakers ruimte zien voor ontwikkeling van het beleid rondom externe bedreigingen en intimidatie. Daarnaast geeft SoFoKleS praktische aanbevelingen voor het beleid rondom (externe) veiligheid, waaronder zes richtlijnen voor beleidsmakers.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.