Juni 2023: Effectmeting interventies psychosociale nazorg UMC’s

In het begin van 2023 heeft Stichting IZZ in opdracht van SoFoKleS geïnventariseerd welke activiteiten umc’s in 2021 en 2022 hebben uitgevoerd om psychosociale ondersteuning te bieden aan hun medewerkers. Er is ook een enquête uitgezet onder de umc-medewerkers om op te halen hoe zij de interventies ervaren hebben en waar behoefte aan is in de toekomst. Deze inventarisatie is samengevat in de rapportage Effectmeting interventies psychosociale nazorg UMC’s.

Het rapport presenteert een inventarisatie van de geboden psychosociale ondersteuning door umc’s in 2021 en 2022 en geeft adviezen voor vervolgactiviteiten. Het onderzoek vond plaats in het kader van de activiteiten die de sociale partners ondernemen om de duurzame inzetbaarheid van umc-medewerkers te stimuleren. Op basis van de resultaten zijn thema’s gekozen voor de voucherregeling waarmee umc’s verdere psychosociale ondersteuning kunnen bieden in de organisatie.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.