Oktober 2022: Sectoranalyse in het kader van duurzame inzetbaarheid SoFoKleS: Universitair Medische Centra

Om een aanvraag voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden van het Ministerie van SZW in te kunnen dienen, is voor SoFoKleS een sectoranalyse uitgevoerd om vast te stellen wat er in de umc’s speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De subsidieregeling vraagt dat sectoren eerst een sectoranalyse maken met daarin een beschrijving van de sector en de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Ook moet de analyse inzicht geven in welke groepen werkenden dit treft, de maatregelen die de sector al treft op het gebied van duurzame inzetbaarheid en welke extra investeringen kunnen bijdragen aan het langer gezond, bekwaam en gemotiveerd houden van werkenden.

Het thema Duurzame Inzetbaarheid heeft bij de umc’s al jaren de aandacht. De afgelopen jaren is onder meer veel geïnvesteerd in het onderzoeken en aanpakken van werkdruk, in kaart brengen van arbeidsmarktknelpunten, roosters en (sociale) veiligheid. Ook de umc’s zelf hebben niet stilgezeten en verschillende initiatieven genomen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Desalniettemin blijkt het lastig om medewerkers gezond en inzetbaar te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Mede daardoor is bij de betrokken partijen interesse in een nadere verkenning van duurzame inzetbaarheid in de sector: hoe kunnen we werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar houden én oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken? Uit deze sectoranalyse zijn knelpunten en aanbevelingen voortgekomen.

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.