Verhalen uit de praktijk

Hoe ziet de toekomst van werken in een umc eruit? Ontwikkelingen in de zorg, zoals de inzet van e-Health, nieuwe technologieën en de veranderende zorgvraag hebben een grote impact op werken in het ziekenhuis. Dat leidt tot een behoefte aan meer inzicht op de arbeidsmarktontwikkelingen. Met de Arbeidsmarktmonitor UMC biedt SoFoKleS een instrument dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vertaalt naar de toekomst van werken in de zorg. Het geeft medewerkers handvatten voor hun loopbaan en biedt umc’s sturingsinformatie voor de ontwikkeling van een strategisch HR- en opleidingsbeleid.

Liesbeth Kerkhofs, adviseur HR data en analyse bij het Amsterdam UMC.

De Arbeidsmarktmonitor is een interactieve tool met rekenmodellen, presentaties en documenten om umc’s te ondersteunen bij het maken van een personele doorkijk. Het geeft inzicht in personele samenstellingen, laat veranderingen in functies zien en maakt prognoses van vraag en aanbod van personeel. ‘Op basis van huidige data maakt de tool een voorspelling voor de toekomst. Dat is iets wat we zelf nog niet konden. Dat is de toegevoegde waarde van de Arbeidsmarktmonitor’, zegt Liesbeth Kerkhofs, adviseur HR data en analyse bij het Amsterdam UMC.

Wat kunnen we met de Arbeidsmarktmonitor?

Binnen het Amsterdam UMC is het programma TOP-V gestart dat gericht is op het klinische zorgteam, vertelt Liesbeth. ‘Hiermee willen we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verpleegkundigen en zorgondersteuners zo goed mogelijk laten matchen met hun wensen en talenten, afgestemd op de veranderende zorgvraag en samenstelling van het klinische zorgteam. Aan de hand van een aantal kengetallen maken we een nulmeting van de huidige situatie. Daarbij kwam de vraag naar voren: hoe zou de Arbeidsmarktmonitor ons hierbij kunnen helpen? Omdat ik betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktmonitor, heb ik een demonstratie gegeven waarbij ik liet zien welke mogelijkheden de tool biedt. Ook deelde ik een aantal handige documenten die ik uit de tool heb gehaald, zoals interviews met HR-experts.’

Prognose voor formatie-ontwikkeling

De Arbeidsmarktmonitor biedt een personele doorkijk en prognose voor de formatie-ontwikkeling. Dit berekent de tool aan de hand van drie scenario’s: een nullijn-scenario, een scenario op basis van historische cijfers en een scenario waarin toekomstige veranderingen in functies zijn opgenomen. ‘Vooral het laatste scenario is voor ons interessant. De groep reageerde enthousiast toen ik ze hierover vertelde. Het brengt namelijk de verwachte uitstroom in kaart en zet de cijfers overzichtelijk op een rij. Op basis van onze huidige gegevens een voorspelling voor de toekomst doen, is niet iets wat we zelf kunnen. Daarmee kan de Arbeidsmarktmonitor zeker een mooie toevoeging aan ons instrumentarium zijn’. Liesbeth merkt daarbij wel op dat het belangrijk is dat de tool aangevuld wordt met actuele gegevens. ‘Op dit moment doet de tool voorspellingen op basis van data uit 2018. Gelukkig komt daar binnenkort de data uit 2019 bij en het zou mooi zijn als dat later dit jaar aangevuld kan worden met gegevens uit 2020.’

Inzicht in regionale arbeidspotentie en -mobiliteit

Naast een prognose voor de formatie-ontwikkeling brengt de Arbeidsmarktmonitor ook de arbeidsmarktregio in kaart. Het geeft een overzicht van de meest voorkomende beroepen in de regio, de beschikbare vacatures per beroepsgroep en het opleidingsniveau van werkzoekenden. Daarmee biedt deze analyse inzicht in de arbeidspotentie en -mobiliteit in de regio. ‘Dat is vooral interessant voor collega’s die zich bezighouden met werving en selectie. Het biedt namelijk waardevolle informatie voor het maken van een wervingscampagne.’

Kortom, de reacties op de Arbeidsmarktmonitor waren positief. Omdat het toekomstperspectieven van werknemers inzichtelijk maakt, ‘zou het zeker een mooie aanvulling voor het TOP-V programma zijn’.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.