Tijd voor het goede gesprek

Op 11 oktober j.l. stond het thema ‘het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid’ centraal in een online sessie. SoFoKleS wil namelijk in samenwerking met Qidos de gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende een impuls geven. Een gesprek waarin werknemers kunnen aangeven wat ze nodig hebben en hoe het nu echt met ze gaat.

UMC's

Maar wat is een ‘goed gesprek’ eigenlijk?

Om antwoord op die vraag te krijgen, bespraken deelnemers van verschillende umc’s de zichtbare knelpunten, de al goed werkende technieken en werd de situatie omtrent de lopende pilots besproken. Bij dit laatste kunt u onder andere denken aan de succesvolle pop-up pilot in het MUMC+. Hier zijn bijvoorbeeld enkele concrete handvatten en technieken ontstaan, waaronder een gesprekskaart met handige tips en enkele gesprekstechnieken voor leidinggevenden en hun teamleden. Verder gaan er nu meer pilots van start rondom het thema ‘het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid’.

Vertrekpunten, vaardigheden en voorbereiding

Bij de diverse andere pilots die de komende tijd worden uitgevoerd, staan er drie concrete doelen centraal die ook als leidraad zullen fungeren:

  1. Het ‘goede gesprek’ moet gewaarborgd worden binnen de organisatie (vertrekpunten)
  2. Leidinggevenden krijgen concrete handvatten om een ‘goed gesprek’ te voeren (vaardigheden)
  3. Medewerkers kunnen dit ‘goede gesprek’ beter voorbereiden (voorbereiding)

Laat deze interactieve bijeenkomst van afgelopen woensdag meteen het goede voorbeeld zijn. Daarbij was sprake van een open, enthousiaste houding waarin iedereen ruimte laat voor een ander en écht luistert. Want zo heeft het ‘goede gesprek’ het meeste succes. Alles om de duurzame inzetbaarheid binnen de umc’s te waarborgen en iedereen vitaal gemotiveerd en met plezier aan het werk te houden.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.